18 June 2023

einpresintaasje ‘It Lesbysk Kontinuüm’

Pia Louwerens en Katinka van Gorkum

'Koffie pauze in het L.A.L. april '85', foto: Majo, eigen scan, foto uit het Lesbisch Archief Leeuwarden in beheer van Tresoar.

8 May o/m 18 June 2023

Húsgenoaten: echo’s en spoaren fan in lesbysk argyf

Residinsje

Pia Louwerens en Katinka van Gorkum, "From I to We - excavating reality together, at home. Rue Blaes, Brussel, 2018. Foto uit archief."

Fan 8 maaie oant 18 juny binne keunstner-ûndersikers Pia Louwerens en Katinka van Gorkum te gast by Keunsthûs SYB, dêr’t sy it eardere Lesbysk Argyf Ljouwert  op artistike wize ûndersykje en ûntslute sille. Yn 1979 setten Henny Smid en Majo Georgie yn harren hûs yn Ljouwert útein mei in argyf dat de lesbyske skiednis dokumintearret. […]

18 November o/m 23 December 2022

Sanne Kabalt: to lull and by[e]

Residinsje

Sanne Kabalt, 2022

Keunsthûs SYB ûntfangt fan 18 novimber oant en mei 24 desimber Sanne Kabalt as bewenner. Har ferbliuw sil ein desimber 2022 ôfsletten wurde mei in iepenbiere presintaasje. Yn de residinsjeperioade rjochtet Sanne har op widzesankjes, in foarm fan sjongen dy’t yn hast alle tiden en kultueren brûkt wurdt om poppen en lytse bern yn ‘e […]

7 o/m 9 October 2022

Einpresintaasje Steven Jouwersma

in Kunsthuis SYB

Steven Jouwersma, Piepbeestjes, 2022, 16 paneels beschilderd kamerscherm, 136 x 157 cm

Keunsthûs SYB nûget jo fan herten út foar de presintaasje fan nij wurk fan Steven Jouwersma. Kom op 7 oktober lâns om de keunstner te moetsjen, it nije wurk te besjen en mei-inoar ôf te sluten mei in drankje.

22 August o/m 9 October 2022

Steven Jouwersma: Je vergeet jezelf nog eens

Residinsje

Steven Jouwersma, cactushands study, 35 x 36 cm, acrylic on wood panel

Keunsthûs SYB ferwolkommet Steven Jouwersma fan 22 augustus o.e.m. 9 oktober 2022 as residint.

27 June o/m 8 August 2022

Iepen Oprop Sybren Hellinga Keunstpriis 2022

foar keunstners dy’t nei 1 juny 2017 en foar 15 july 2022 ôfstudearre binne

Kapdatum: moandei 8 augustus 2022 (oant 23:59 oere) Fuort nei it dielnimmersformulier en it reglemint Sybren Hellinga Keunstpriis 2022 Op 13 novimber wurdt de 9de Sybren Hellinga Keunstpriis útrikt yn Keunsthûs SYB. Dy oantrúnpriis is ornearre foar yn Nederlân wenjende keunstners dy’t nei 1 juny 2017 en foar 15 july 2022 ôfstudearre binne oan in […]

31 May o/m 10 July 2022

Sol Archer: Gardening Practices

Residinsje

Sol Archer is fan 30 maaie – 10 july 2022 te gast yn Keunsthûs SYB om in film te meitsjen oer it behear en behâld fan lânskippen en ekosystemen troch te túnkjen.

7 April o/m 5 May 2022

Charlotte Eta Mumm: Grund (deel 1)

Residinsje

Keunsthûs SYB ferwolkommet Charlotte Eta Mumm. Sy sette mei it earste part fan har residisje ‘Grund’ út ein op 7 april en ferbliuwt o/m 5 maaie yn SYB om ferskate soarten Fryske grûn te ûndersykjen en te sammeljen. Op 18 july komt hja foar fjirtjin dagen werom om te wurkjen oan de lêste faze fan […]