23 februari t/m 4 maart 2018

24-uurs Residencies

Educatie i.s.m. Academie Minerva

8 nachten van 12.00 tot 12.00, 23 februari t/m 4 maart
Eindpresentatie: 4 maart 2018, vanaf 13:00 uur

De dagen lengen. De winter loopt ten einde. En dat betekent dat het weer tijd is voor de 24-uurs residencies in Kunsthuis SYB! Het begint zo langzamerhand een traditie te worden.

Net als in voorgaande jaren organiseert SYB samen met het Sober & Lonely Art Institute (S&L) uit Johannesburg een aantal ultrakorte residencies. Kunstenaars die studeren of pas zijn afgestudeerd aan Academie Minerva in Groningen, konden in de afgelopen maanden een voorstel insturen voor een residency van niet meer en niet minder dan één dag en één nacht. Uit alle inzendingen selecteerden SYB en S&L de meest opvallende voorstellen. Hieronder een selectie:

 

23-02-2018, 12:00 – 24-02-2018, 12:00
FREE THE BUNNY: A 24 FAT CAT SEMI-PHILOSOPHICAL MOVEMENT PIECE
residency Romy Joya Kuldip Singh en Carolina Burandt
Geïnspireerd door “action sculpture”, gebruiken kinetisch kunstenaar Romy Joya Kuldip Singh en gymnast Carolina Burandt hun lichaam als materiaal. Op zoek naar een nieuwe manier om met elkaar te communiceren, ontwikkelen ze in 24 uur een eigen typologie van bewegingen.
www.romy-joya.com
http://www.carolinaburandt.de/

 

25-02-2018, 12:00 – 26-02-2018, 12:00
residency Jannes Bürkner en Sophia Löwe
In hun werk zijn Jannes Bürkner en Sophia Löwe elkaars tegenpolen. Jannes Bürkner is geboeid door ruwe materie; hij vergelijkt sporen van verval en groei en komt telkens tot de conclusie hoezeer beide processen op elkaar lijken en in elkaar overgaan. Zijn werk bevindt zich in een constante beweging van recirculatie en balanceert tussen het vertrouwde en het vreemde. In contrast beweegt het kleurrijke werk van Sophia Löwe zich in een heel eigen wereld, losgezongen van de rauwe materie.
In de afgelopen vier jaar werkten beide kunstenaars naast elkaar terwijl ze voortdurend met elkaar in dialoog stonden, elkaars werk bevroegen en elkaar uitdaagden. Tijdens de 24-uurs residency gaan ze voor het eerst samenwerken. Spontaan, vanuit de spullen die ze aantreffen in het kunsthuis, vanuit de omliggende natuur en de mensen die ze ontmoeten.
www.jannesbuerkner.com
www.venuswarrior.com

 

28-02-2018, 12:00 – 01-03-2018, 12:00
residency Laura Laasik en Vilius Vaitiekunas
In de foto’s, performances en video’s van Laura Laasik en Vilius Vaitiekunas zorgen simpele opdrachten en handelingen ervoor dat mensen even wankelen en zich opnieuw moeten verhouden tot hun persoonlijke leefomgeving terwijl die tegelijkertijd in de grotere context van het collectief wordt geplaatst. Er ontstaat een spanningsveld waarin beide perspectieven even naast elkaar bestaan. Tijdens hun residency loggen Laura en Vilius in op Instagram en verzamelen ze 24 uur lang alle beelden met #Beetsterzwaag. De persoonlijke relatie met het dorp en de plek Beetsterzwaag wordt opgenomen in een arsenaal aan persoonlijke beelden en associaties. Zo worden onderliggende patronen en categorieën zichtbaar die iets vertellen over hoe onze persoonlijke relaties passen in een publiek collectief domein.
www.lauralaasik.com
www.vaitiekunasvilius.wixsite.com/portfolio

 

02-03-2018, 12:00 – 03-03-2018, 12:00
A LIBRARY BETWEEN US, I MISS YOU ALREADY
residency Jo Wu
De teksten, performances en installaties van de Taiwaneze Jo Wu kunnen de vorm aannemen van concrete poëzie, een vertelling of een muziekstuk. Haar werk is altijd talig en vaak in het Engels en dat terwijl Engels niet haar moedertaal is. Het is een taal die ze weliswaar goed beheerst, maar waarin ze nog de finesse en de rijke woordenschat mist die komen met jaren spreken, luisteren en schrijven. Als vreemdeling bevind je je soms in een niemandsland tussen de vreemde taal en je moedertaal. Jo Wu maakt gebruik van deze unieke positie om haar omgeving als een linguïstisch antropoloog af te tasten en te bestuderen. In Kunsthuis SYB verblijft Jo Wu 24 uur met de andere kunstenaars. Ze luistert, documenteert en probeert tegelijkertijd de woorden te begrijpen en te vertalen. Werkende voort ontstaat er in 24 uur een soort bibliotheek, een talig overblijfsel van een gesprek, een handeling en een poging om de ander te bevatten.
www.tjowu.com

 

Volledige programma 24-uurs residencies:
23-24 feb – Romy Joya Kuldip Singh en Carolina Burandt
24-25 feb – Riane Pater
25-26 feb – Jannes Bürkner en Sophia Löwe
26-27 feb – Jochem Wijngaard
27-28 feb – Helia Rafi en Jennifer Zaharieva
28-1 feb-mrt – Laura Laasik en Vilius Vaitiekunas
1-2 mrt – Leon Kooi en Hugo Braams
2-3 mrt – Jo T Wu

De eerste residency start op vrijdag 23 februari om 12.00 uur. Het programma wordt afgesloten op zondag 4 maart tijdens de opening van Beetsterzwaag Culturele Hoofdstraat 2018 met een gezamenlijke presentatie in het Kunsthuis.

 


Het Sober and Lonely Institute for Contemporary Art (SLICA) is een kunstenaarsinitiatief dat geen voorschriften of grenzen kent: er is geen recept, geen vastomlijnde werkwijze, geen vaste woon en verblijfplaats. Op uiteenlopende plekken over de hele wereld organiseert SLICA residencies van een etmaal tot een paar maanden. SLICA verzorgt even makkelijk een publicatie als een diner, faciliteert projecten met katten, toont films over vormen en meubels met poten, richtte een club op voor synchroon rennen, houdt groeps-siësta’s en biedt ruimte voor het experimenteren met mensen en dieren.
Voor meer informatie over SLICA kun je hun website bezoeken: www.soberandlonely.org.

24uurs residencies is een initiatief van Noor Nuyten (programmeringscommissie SYB) en SLICA

   unnamed