10 t/m 10 juni 2006

5 JAAR KUNSTHUIS SYB!

Jubileum

“Vierde deel, vijfde jaar en één feest”
Kunsthuis Syb geeft een jubileumfeest op zaterdag 10 juni 16-20 uur

Feestelijke ingrediënten: boekpresentatie Vijf jaar Kunsthuis Syb, presentaties en performances kunstenaars, gastsprekers, hapjes en drankjes. Al vijf jaar stimuleert kunstenaarsinitiatief Kunsthuis Syb onderzoekende projecten in de kunst. Tientallen kunstenaars verbleven een aantal weken in zijn ongebruikelijke ruimte in Beetsterzwaag, om er te wonen, werken en publiek te ontvangen. Het Kunst-huis spoorde kunstenaars aan tot experiment, samenwerking en zelfstandig curatorschap.

Kunsthuis Syb wil dit vijfjarig bestaan vieren. Op zaterdagmiddag 10 juni zijn kunstenaars, (oud) medewerkers, financiers en overige betrokkenen en nieuwsgierigen welkom. Kunstenaars tonen nieuw werk. Zo legt Loes Groothuis een geborduurd grondkleed neer en zal de recente samenwerkings-productie van componist Gerda Geertens en dichter Tsead Bruinja te horen zijn. Sprekers zullen terugblikken en vooruitkijken, er wordt gedronken en gegeten.

Ook presenteert Kunsthuis Syb die middag de vierde en laatste editie van haar jubileumpublicatie, getiteld Autonomie. Met Autonomie is het papieren zelfonderzoek afgerond dat Kunsthuis Syb de laatste maanden verspreidde over kunstinstellingen in heel Nederland. Net als de uitgaven Oriëntatie, Productie en Synesthesie die hieraan vooraf gingen, is Autonomie een satelliet-podium geweest vanwaaruit vormgevers, beeldend kunstenaars, schrijvers, dichters en andere denkers het Kunsthuis en zijn uitgangspunten nader hebben bekeken. Liefhebbers kunnen de vier delen nu met een speciaal ontworpen omslag krijgen.

Tot welke nieuwe inzichten leidt vijf jaar Kunsthuis Syb en vier delen publicatie? Tot buitensporige fragmentatie, vermoedt één van de redactieleden in Autonomie. Een gebroken spiegel. Maar, zo staat in de inleiding, ‘who the hell wants to be a healthy, organic whole when you can be a brilliant, injured fragment’. Lang leve onderzoek en twijfel, lang leve Kunsthuis Syb!

Het jubileumprogramma bevat bijdragen van onder meer Tsead Bruinja, Gerda Geertens, Loes Groothuis, Klaas Koetje, Maaike van der Linden, Sabine Mooibroek, Mijnske Sival, Guido Pieters, Aimée Terburg, Jan van der Til, Leonieke Toering, Michel Wijdeveld, Emily Williams en Willeke Zandbergen.

Aanvang programma op zaterdag 10 juni om 16.00 uur; einde om circa 20.00 uur.

5 JAAR KUNSTHUIS SYB
KUNSTHUIS SYB PUBLICEERT JUBILEUMUITGAVE
10 juni 2009