21 maart t/m 22 april 2007

7 TON

Residency Wouter Klein Velderman, Thijs Rhijnsburger, Michiel Schuurman, Maarten van der Linde, Lucia Luptáková, Erwin van Amstel

Vanuit Kunsthuis SYB te Beetsterzwaag streeft het kunstenaarscollectief 7 TON naar de realisatie van een sculptuur van buitenproportionele afmetingen die een brug zal slaan tussen de kunst en het bedrijfsleven.

7 TON bestaat uit specialisten van verschillende disciplines verzameld om dit ambitieuze plan te realiseren. Binnen het team van 7 TON wordt er al een brug geslagen tussen kunstenaars en marketeers. Het resultaat dat naar buiten wordt gebracht is dus al gebaseerd op een experiment tussen kunst en het bedrijfsleven.

7 TON gaat een windmolenwiek in de publieke ruimte van Beetsterzwaag plaatsen. Wij zijn ons ervan bewust dat de plaatsing van een windmolenwiek (25 – 35 meter) aansluit bij een al lopende discussie ten aanzien van windenergie. Wij maken op deze manier gebruik van de actualiteit rondom dit onderwerp. 7 TON doet echter zelf geen uitspraak, maar biedt een platform voor discussie tussen voor- en tegenstanders. Deze aanpak past binnen de doelstellingen van het 7 TON kunstenaarscollectief. Ons doel is een sculptuur, maar het proces om tot deze sculptuur te komen is naar onze mening tevens een interessant onderdeel van het 7 TON project.

Het sculptuur zal op een centrale plek aan de Hoofdstraat van Beetsterzwaag worden geplaatst. De kleinschaligheid van de bebouwing in het dorp zorgt voor een opvallend contrast met de buitenproportionele afmetingen van de windmolenwiek. Tevens onstaat er een spanningsveld tussen historische en culturele waarden aan de ene kant en moderne technologie aan de andere kant. De wiek uit zijn context zorgt op deze drukke plek voor een moment van beroering. Door het publiek in zijn alledaagse activiteiten te verstoren wordt er een reactie uitgelokt.

Keymoment van het 7 TON project is het uiteindelijke transport en de daadwerkelijke plaatsing van de windmolenwiek. Het transport zal worden begeleid door een ‘convoi exceptionel’. Voor de plaatsing van de windmolenwiek is groot materieel nodig.

Binnen het heersende paradigma in de kunstwereld wordt steeds meer geëxperimenteerd met het opzoeken van de grens tussen kunst en het bedrijfsleven. Wij zijn er van overtuigd dat het combineren van de belangen van de verschillende organisaties (kunst, het bedrijfsleven, de gemeente en de media) zal leiden tot een verrassend en origineel eindresultaat.

De feestelijke plaatsing van het sculptuur is gepland op vrijdag 20 april om 16:00 op de kruising van de Hoofdstraat, de Vlaslaan en de Skoaleanne.

INITIATORS / MOULDERS:
Lucia Luptáková studeerde Architectonische vormgeving op de Gerrit Rietveld Academie, vervolgens Vrije vormgeving en Autonome kunst op het Sandberg Instituut. Zij maakt locatiegebonden ruimtelijke installaties door middel van minimale architectonische ingrepen: in de nieuwe opgezette scenario’s verandert de ruimtelijke ervaring, de waarneming, de stemming en de verwachting van de participant. Door krachten te bundelen wil zij in Kunsthuis Syb ambitieuzer, groter en gelaagder werk realiseren.
Wouter Klein Velderman presenteerde op zijn Eindexamen (Audiovisueel, Gerrit Rietveld Academie) een ANWB–erkende camping. Acht echte tenten met echte kampeerders op echt gras. In de vaak monumentale sculpturen die hij daarna maakte borduurde hij voort op zowel sociale als sculpturale aspecten van dit werk. Momenteel studeert hij af aan het Sandberg Instituut, Autonome kunst. 7 ton is voor hem een manier om de werking van bedrijfskundig management en hieraan gerelateerde methoden te onderzoeken als middel om tot een sculptuur te komen.

COMMUNICATORS / MANIPULATORS:
Thijs Rhijnsburger is mede-initiator van de tentoonstellingsruimte Horse Move Project Space in Amsterdam. Na het afronden van zijn studie Event Management op de Hogeschool Haarlem is hij vooral bezig met het organiseren van experimentele kunstprojecten waar de communicatie tussen tentoonstellingsruimte en publieke ruimte centraal staat. Binnen 7 TON zorgt hij voor de interactie tussen kunst en de publieke ruimte.
Joost de Leij is ondernemer, werkend op het gebied van kunst, reclame en marketing. Tijdens zijn studies op de Vrije Universiteit Amsterdam (BSc: Bedrijfwetenschappen, MSc: Marketing) heeft hij onderzoek gedaan naar de scheidslijn tussen kunst en reclame. Voor 7 TON is hij de bruggenbouwer tussen kunst en het bedrijfsleven.

VISUAL DOCUMENTATOR:
Erwin van Amstel studeerde fotografie op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst. Hij werkt als freelance fotograaf en maakt daarnaast autonoom werk. Juist vanwege zijn specialisatie in documentaire fotografie is hij betrokken bij het project.

FACE-MAKER:
Michiel Schuurman studeerde op de Gerrit Rietveld Academie, afdeling Grafische vormgeving. Hij specialiseerde zich voornamelijk in typografie en ontwerpt tegenwoordig zijn eigen lettertypes. Voor dit project neemt hij de ontwikkeling van de Identity van 7 TON op zich.

NARRATOR:
Maarten van der Linde is fotograaf en schrijver. Naast zijn studie Klinische psychologie op de Vrije Universiteit Amsterdam concentreerde hij zich op filosofie, religie, literatuur en kunst (met name fotografie en film). Hij doceert op de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanwege zijn brede kennis is hij de juiste persoon om schriftelijk uitspraken over het project te doen.

7 TON
Lucia Luptáková, Wouter Klein Velderman, Thijs Rhijnsburger, Joost de Leij, Erwin van Amstel, Michiel Schuurman, Maarten van der Linde
Projectperiode 21 maart t/m 22 april 2007

Dit project wordt mede gefinancierd door de Mondriaanstichting en de Provincie Fryslân.