27 oktober 2018

A Piece of Blue Velvet Hanging

Presentatie CPVA residents Ben Cain, Jort van der Laan

image: Jort van der Laan, Neither of Us is Powerless, 2018, video, 8-minute loop, courtesy the artist

Op 27 en 28 oktober is een tweedaagse tentoonstelling in SYB te zien met werk van Ben Cain en Jort van der Laan. De tentoonstelling gaat over de definities van en de uitwisseling tussen lichamen en dingen. Ben Cain (VK, 1975) en Jort van der Laan (NL, 1986) werden geselecteerd voor een tweedelig residency-programma georganiseerd door het King’s College Centrum voor Filosofie en Visuele Kunst (CPVA) en Kunsthuis SYB. Daarvan is deze tentoonstelling in SYB een van de resultaten.

Praten met, praten met, praten. Luisteren naar. Kijken, bekeken worden. Ruilen, blikken uitwisselen. Geven, ontvangen, weigeren. Al deze gebeurtenissen, processen of momenten, hoe je ze ook wilt noemen, kunnen een vorm van productie en misschien een vorm van verandering inhouden? Dus: wat is het effect van mensen op dingen en vice versa? Kunnen we het aan? Ik kan dat niet aan. Kun je het aan… Tijdens zijn verblijf bij SYB, overwoog Ben Cain deze en andere vragen door het vinden van gevonden en doelgerichte objecten in ruimtes, terwijl hij tegelijkertijd min of meer probeert na te denken over wat een productieve ontmoeting zou kunnen zijn. Hoe deze eruit zou zien, aan zou voelen.

Jort van der Laan werkt in Kunsthuis SYB aan ‘Neither of Us is Powerless’ (2018), een experimenteel nieuw videowerk dat de luchthaven als een voorbijgaande, extraterritoriale ruimte benadert. In de overtuiging dat betekenis wordt geconstrueerd in de marge van ervaring, onderzoekt hij in zijn video de haast onzichtbare architectuur, systemen van controle en visuele texturen in shots die vaak meer verbergen dan ze onthullen. Het videowerk wordt vergezeld door een massagemenu met woorden gemaakt met Charlotte Rooijackers en een organische en mechanische afspeellijst samengesteld door Jeroen Vermandere.

Ben Cain woont en werkt in Londen en Zagreb. Ben rondde zijn MA af aan de Jan van Eyck Akademie in Maastricht in 2000, en behaalde zijn BA in Interactieve Kunst in Manchester in 1997. Hij heeft gewerkt met sculptuur, installatie, theater, geluid, performance en publicatie, en gebruikt thema’s als werk, arbeid en artistieke actie. Hij wil weten hoe kunstwerken vragen kunnen stellen over wat we denken dat ze doen. Zijn werk werd internationaal tentoongesteld, en was te zien in Manifesta 9; Busan Biennale, Zuid-Korea; het Kroatisch paviljoen op de 56e Biënnale van Venetië (met Tina Gverović); in Wiels, Brussel; Supplement, New York; Grundy Art Gallery, Blackpool; Turner Contemporary, Margate; BlueCoat Gallery, Liverpool; South London Gallery, Londen. Hij is docent Fine Art aan Central Saint Martins, hij runt een residentieprogramma aan de CASS School of Art, beide in Londen; en hij werkt als professor aan de WHW Academy in Zagreb.

Jort van der Laan woont en werkt in Amsterdam en Maastricht. Hij rondde zijn MA af bij DAI in 2011 en haalde zijn BA aan de Gerrit Rietveld Academie in 2009. Van der Laan werk voornamelijk met video en drukwerk. Daarin doet hij een voortdurend onderzoek naar manieren waarop lichaam en geest gestalte geven aan de huidige ​​politiek. Naast zijn werk als kunstenaar is hij sinds 2011 betrokken bij Studium Generale Rietveld. Zijn werk is te zien geweest bij het Van Abbemuseum, Eindhoven; Casco Art Institute: Working for the Commons, Utrecht; Rongwrong, Amsterdam; Stedelijk Museum Amsterdam; Zico House, Beiroet, e.a.