1 april 2000 t/m 31 mei 2010

AUS LIEBE WIL MEIN KANINCHEN STERBEN

Residency Robert Cash

Robert Cash is een veelzijdig en multidisciplinair kunstenaar. Naast schilder ‘pur sang’ was hij meerdere malen verantwoordelijk voor de kostuumbeschildering voor voorstellingen van danser/choreograaf Marc Vanrunxt. Daarnaast is hij de maker van inmiddels vier korte 16 mm-films, die tot in Bangkok te zien waren.

Romantiek en ironie hebben altijd in het verlengde gelegen van deze Antwerpse kunstenaar. Steeds weer werd in zijn werk de overweldiging van grote romantische gevoelens, als liefde, dood en eenzaamheid door de kunstenaar zelf getackeld, soms met een licht ironische knipoog, dan weer ronduit spottend. Steeds is er een spanningsveld tussen het creëren van een illusoir realisme en een relativerende tegenzet. Zijn werken gaan door voor hedendaagse iconen. Zoals een filosoof denkt over het denken, gaat Cash’ werk over het schilderen ‘an sich’.
De expositie in Beetsterzwaag bestaat uit twee gedeelten. Er is een overzicht van werk uit het recente verleden en nieuwe werk van zijn hand te zien. Het werk ‘Les Nuits d’Eté’ domineert. Dit werk bestaat uit 72 beschilderde tweedehands borden met strofen uit het gelijknamige gedicht van Theophile Gauthier. Het breekbare vaatwerk werd in een recentere versie van dit werk vervangen door bordjes van papier. Cash schildert mannenportretten over foto’s van vrouwen, om het vrouwelijke in de man te tonen en vice-versa. Dit is symbolisch voor het zoeken naar een symbiose tussen de uitersten in onszelf. In tegenstelling tot de klassieke presentatie van de eerder vervaardigde borden is bij de nieuwere creaties de sfeer van het atelier onmiskenbaar aanwezig en liggen ze dan ook deels op de grond.