24 oktober t/m 25 november 2007

DE RAFFINADERIJ

Residency Maartje Korstanje, Katharina Galland, Bianca Runge

Maartje Korstanje staat – sinds haar nominatie voor de Prix de Rome begin dit jaar – behoorlijk in de belangstelling met haar immense, organisch woekerende sculpturen gemaakt van afvalmateriaal als karton, touw en schuim, waaruit de echo klinkt van traditionele beeldhouwtaal. Haar besluit om een periode in het Kunsthuis te werken stamt van meer dan een jaar terug, van vóór al dat succes.

Het project De Raffinaderij dient om wild te experimenteren en op avontuur te gaan. Korstanje nodigde collega kunstenaars Katharina Galland en Bianca Runge uit, die op een vergelijkbare manier werken. Ieder van hen zal in een andere hoek van het Kunsthuis met eigen materialen en fascinaties aan het bouwen gaan. Waar de drie elkaar in de weg zullen staan, zullen beïnvloeden of overlappen is vooraf onbeslist. De kunstenaars houden van alle ontwikkelingen een weblog bij op http://deraffinaderij.wordpress.com

Katharina Galland (Rheine, 1980) studeerde vorig jaar af aan het Sandberg Instituut. Galland zet hedendaagse voorwerpen, apparaten en voertuigen opnieuw in elkaar. Het resultaat is niet ingewikkeld, maar juist simpel, waarbij zij het onderwerp tot de essentie terugbrengt. Het tekenachtige karakter maakt dat haar composities balanceren tussen het twee- en driedimensionale.

Maartje Korstanje (Goes, 1982) had bij haar afstuderen aan de St. Joost in Breda (2005) een duidelijk uitgangspunt: het nachtelijke rijden over Nederlandse snelwegen. Daarna, tijdens haar studie aan het Sandberg Instituut waren het de Amsterdamse veegwagentjes en vervolgens de Zeeuwse graandorsmachines uit haar jeugd waaruit haar levendige, bijna monsterachtige installaties groeiden. Geleidelijk aan is Korstanje’s fascinatie verschoven naar de ‘schoonheid van alles dat leeft’ en heeft ze minder duidelijke ervaringen nodig om steeds ontzagwekkender te bouwen.

Bianca Runge (Naarden, 1967) werkt sinds 1993 aan haar sterk uitvergrote drukwerkcollages. Ze kijkt letterlijk door afbeeldingen uit de massamedia op zoek naar de werkelijkheid achter deze beelden. Door het wegsnijden van de ene identiteit wordt er een andere zichtbaar. Soms blijven lege omhulsels achter waardoor er beter naar de omgeving wordt gekeken. De identiteit van de weggesneden persoon komt zo op een andere manier naar voren dan wanneer er alleen op de fysieke uiterlijkheden wordt afgegaan.

DE RAFFINADERIJ
Katharina Galland, Maartje Korstanje, Bianca Runge
Projectperiode 24 oktober t/m 25 november 2007

Feestelijke afsluiting:
24 november van 16.00 tot 18.00 uur

Dit project wordt mede gefinancierd door de Mondriaanstichting en de Provincie Fryslân.

Meer informatie:
www.maartjekorstanje.nl
www.katharinagalland.nl
www.biancarunge.nl