10 februari t/m 18 maart 2014

DE WISSEL

Domenico Mangano

Verscholen in het groen van Beetsterzwaag staat wat eruit ziet als een doorsnee woonwijk: De Wissel. Maar deze wijk is verre van doorsnee. Op De Wissel wonen namelijk de mensen bij Talant, mensen die zich moeilijker vermengen met de samenleving; mensen met een verstandelijke beperking wiens gedrag soms wordt omschreven als moeilijk verstaanbaar. Ook wonen en werken er mensen met een meervoudige beperking. Ze wonen samen in dit dorpje dat zo is vormgegeven dat ze hun eigen leven kunnen leiden zonder het contact met de samenleving te verliezen, want het gehele terrein van de Wissel met bijvoorbeeld de fietswerkplaats, de dierenweide en de tuinen van De Wissel zijn toegankelijk voor alle bewoners van Beetsterzwaag.

Anno 2014 functioneert deze instelling als rustig , gestructureerd en een veilige haven. De Italiaanse kunstenaar Domenico Mangano is gefascineerd door dergelijke kleine gemeenschappen in de marge van de samenleving en dook in de geschiedenis van de filosofie achter De Wissel. Hij stuitte hierbij op een bijzondere episode in de Nederlandse verstandelijk-gehandicaptenzorg: Nieuw Dennendal. Vanuit de stelling dat de patiënt in de eerste plaats een mens is als ieder ander, opende de psycholoog directeur van Dennendal, Carl Muller, eind jaren zestig zijn instelling voor de buitenwereld. Zelfontplooiing van de patiënten vormde het centrale uitganspunt van het nieuwe beleid. Muller nodigde ‘normale’ mensen uit om zich te mengen met de psychiatrisch patiënten. Er ontstond een commune waarin, volgens criticasters, de strijd tegen de buitenwereld al snel de boventoon voerde ten koste van de zorg voor de patiënten. Wat begon als een idylle, eindigde in een ontruiming in opdracht van de Nederlandse staat. Mangano koppelde het experiment van Carl Muller aan de laatste roman van de Italiaanse schrijver Luigi Pirandello Eén, niemand en honderdduizend (1926). Het boek is het sluitstuk van Pirandello’s moeizame zoektocht naar authenticiteit. Aan het eind van de roman laat de hoofdpersoon zich vrijwillig opnemen in een psychiatrische inrichting om niet langer te hoeven beantwoorden aan de identiteit die zijn omgeving hem oplegt.

Mensen met een verstandelijke beperking werden vroeger als gek betiteld en de gek in de kunst, zo benadrukt Mangano, dient vaak als inspiratie voor de samenleving. Met de filosofie van Muller in gedachten en de roman van Pirandello onder de arm begeeft Domenico Mangano zich straks 6 weken lang vrijwel dagelijks onder de bewoners van de Wissel op zoek naar dat wat ons kan inspireren. Samen met een aantal cliënten maakt hij een boek met tekeningen en collages waarin hun belevingswereld centraal staat. Het boek is vervolgens de basis voor een video waarin de cliënten van Talant zelf de scènes zullen verbeelden. De rol van de kunstenaar in dit proces is nadrukkelijk die van observator en begeleider.

Domenico Mangano
(1976) studeerde aan de kunstacademie van Palermo en heeft sindsdien op verschillende plekken in de wereld gewoond en gewerkt (o.a. in Athene, Shanghai en New York.) Op het moment verblijft hij in Amsterdam. Mangano is gefascineerd door de marginaliteit van het menselijk bestaan in de hedendaagse, stedelijke omgeving. Centrale thema’s in zijn video’s, foto’s en performances zijn immigratie, identiteit en de relatie tussen het private en de gemeenschap.

Projectperiode:
10 februari t/m 18 maart

Openingstijden:
iedere zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur en op afspraak

Afsluitende presentatie:
zaterdag 15 maart, 14:00uur

DE WISSEL

Domenico Mangano
Projectperiode: 10 februari t/m 18 maart 2014

Afsluitende presentatie:
zaterag 15 maart, 14:00

Meer informatie:
SYB
06 1494 7612
E-MAIL

Meer informatie:
Domenico Mangano
www.domenicomangano.com
064 38 49 500
E-MAIL

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

PAUWHOF FONDS /
OVERVOORDE – GORDON STICHTING