6 t/m 9 september 2018

DEELNEMENDE KUNSTENAARS BEKEND

Tweede Triënnale van Beetsterzwaag

Kunsthuis SYB presenteert deze nazomer de tweede editie van het om de drie jaar terugkerend festival voor beeldende kunst: de Triënnale van Beetsterzwaag. Op verschillende historische locaties kun je vier dagen lang kijken naar kunst, live performances, meedoen aan activiteiten, luisteren naar lezingen, kunstenaars ontmoeten, wandelen en natuurlijk lekker eten en drinken, terwijl je geniet van de herfstzon en de kleurenpracht van de bosrijke omgeving van de gemeente Opsterland.

In Almende, de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag verbinden gastcuratoren Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk het thema “iepen mienskip” met het oeroude begrip van de “almende”, een begrip dat teruggaat tot de middeleeuwen en duidt op een gemeenschappelijk aandeel van de gemeenschap in onbebouwde, onverdeelde weiden, bossen en viswateren. Geerlings en Lekkerkerk willen de notie van de almende herintroduceren en gebruiken het begrip als aanleiding om opnieuw na te denken over de gedeelde verantwoordelijkheid en belangen die gepaard gaan met het gemeenschappelijk gebruik van het land, het landschap en de publieke ruimte.

Naast de reële, ethische en morele vraagstukken rond een gedeelde verantwoordelijkheid verbonden aan het begrip almende, maken Geerlings en Lekkerkerk gebruik van een meer speculatieve denkruimte waarin vrijuit kan worden geëxperimenteerd met verschillende verhalen en scenario’s rond de ontstaans-geschiedenis van de mensheid en de rol van natuurlijke processen in de ontwikkeling van een beschaving.
Het vertrekpunt is de Oera Linda, een 19e-eeuwse poging tot geschiedvervalsing vermomd in de vorm van een eeuwenoud pseudorunenschrift. De Oera Linda veronderstelt het bestaan van een Oudfries manuscript over het ontstaan van de wereld en de ontwikkeling van de menselijke beschaving. Mythologie, matriarchaat, nationalisme en natuurrampen lopen als een rode draad door de Oera Linda en bieden telkens opnieuw aanknopingspunten om na te denken en te speculeren over het gebuikt en de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte.

Gastcuratoren Geerlings en Lekkerkerk selecteerden 29 kunstenaars (waaronder 23 alumni van Kunsthuis SYB en 6 nieuwe commissies) die 26 projecten zullen realiseren op verschillende historische locaties in de gemeente Opsterland. Wat de geselecteerde kunstenaars gemeen hebben is dat ze werken vanuit een besef van de verstrengeling van natuur en cultuur en zich richten op het ontwikkelen van alternatieve gemeenschaps- en samenlevings-vormen.

Deelnemende kunstenaars (o.v.): Isabelle Andriessen, Feiko Beckers, Egle Budvytyte, Madison Bycroft, Joaquin Cociña & Cristóbal León, Deirdre M. Donoghue, Helen Dowling, Wapke Feenstra, Priscilla Fernandes, Toon Fibbe & Laura Wiedijk, Paul Geelen, Eric Giraudet de Boudemange, Ane Graff, Jason Hendrik Hansma, Josje Hattink, Rosie Heinrich, Femke Herregraven, Sjoerd Leijten & Stijn Verhoeff, Eric Peter, Lea Porsager, Anne Marijn Voorhorst, Louwrien Wijers, Riet Wijnen, Müge Yilmaz en Timmy van Zoelen.

Op de website van de triënnale zullen de komende periode de kunstenaars stuk voor stuk voorgesteld worden.

Almende, de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag is onderdeel van het hoofdprogramma van LF2018.

 

logo's_almende