27 augustus t/m 8 oktober 2014

DIEP IN DE JUNGLE

Sara Bjarland, Christine Bax, Alexandra Duvekot

EINDPRESENTATIE
5 oktober van 15.00 tot 18.00 uur

Lees hier het essay ‘De dorpsjungle’ door Christine Bax
  Yn it Frysk:
Parseberjocht
Resinsje
‘De doarpsjungle’ (essay)

Ze kenden elkaar niet, maar werden door Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag uitgenodigd om samen te werken. Sara Bjarland en Alexandra Duvekot maakten in de afgelopen weken in SYB een serie kunstwerken rond het thema ‘jungle’. Zij lieten zich daarbij inspireren door een gebeurtenis in de Tropische Kas in het dorp.

Bjarland en Duvekot werken vaak met planten als materiaal en de natuur als thema. Kunstenaar, schrijver en muzikant Duvekot liet dit jaar op Oerol in de geluidsinstallatie ‘De hartslag van een bos’ het geluid van sapstromen horen en vertelde over het dag- en nachtritme van planten. Fotograaf en kunstenaar Bjarland werkt op de grens van echte en kunstmatige natuur en fotografeerde zij afgedankte en dode kamerplanten die ze langs de straat vond.

In de Tropische Kas kwamen ze in gesprek met een van de vrijwilligers. Ze vertelden hem dat ze op zoek waren naar plantafval, waarna hij behulpzaam en subiet een groot blad van een bananenplant afhakte. Geschokt door deze rigoureuze actie namen ze het blad mee terug naar Kunsthuis SYB, waar ze beseften dat precies deze actie én hun reactie daarop, hun beider werk kon verbinden. Zij besloten een film te maken met het blad als hoofdpersonage.

U bent van harte welkom op de eindpresentatie van Djip yn it Oerwâld – Diep in de Jungle op zondag 5 oktober. Om 15.00 stelt Noor Nuyten, lid van SYB’s programmeringscommissie de kunstenaars en schrijver aan het publiek voor.

Op de tentoonstelling wordt de film ‘Le voyage de la Feuille’ vertoond. Verder zijn er foto’s, een installatie en documentatie van de overige activiteiten die Bjarland en Duvekot organiseerden, zoals de kinderworkshop junglehoeden maken door Groep 5/6 van Basisschool de Paedwizer.
Bovendien presenteert schrijfster Christine Bax de prozatekst ‘De dorpsjungle’ die zij schreef naar aanleiding en als aanvulling op dit project. Deze tekst werd in het Fries vertaald (‘De doarpsjungle’). Beide teksten zijn hier te lezen.

> Download De dorpsjungle (Nederlandse tekst – pdf)
> Download De doarpsjungle (Friese tekst – pdf)

Om 16.00 uur is er de performance ‘L’enterrement de la Feuille’, met live muziek.

De film ‘Le voyage de la Feuille’ zal ook nog op 11 oktober te zien zijn tijdens ‘Appeldag’ in de Tropische Kas te Beetsterzwaag, zo’n twee minuten lopen vanuit Kunsthuis SYB, in de overtuin van het Lycklamahûs, tegenover Hoofdstraat nr 80. Meer info

 

Posterillustratie door Marijke Bax

—————————————————————

Een jungle is een tropische wildernis aldus de Dikke van Dale. Maar een jungle kan ook verwijzen naar een complex geheel van regels en verbanden waar de wet van de sterkste geldt als in een ‘urban jungle’. In het Fries bestaat er geen woord voor jungle; een tropische wildernis is in het Fries als ieder andere wildernis: een ‘oerwoud’ ofwel een woud dat sinds mensenheugnis bestaat en bol staat van geheimen en magie. Kortom: wat men verstaat onder een jungle lijkt afhankelijk van je directe omgeving. Een grote stad of een Fries dorp, beide kennen hun eigen tropische wildernis.

In de periode van 27 augustus t/m 8 oktober verhuizen twee kunstenaars, Sara Bjarland en Alexandra Duvekot vanuit Amsterdam naar Beetsterzwaag om zes weken lang te onderzoeken wat een jungle is en kan zijn, waarbij schrijver Christine Bax hen regelmatig zal vergezellen. Hun leidraad is het historische kassencomplex in de Overtuin van het landhuis Lycklamahûs waarin Jonkheer Lycklama à Nijeholt vanaf 1869 exotische bloemen en vruchten liet kweken. Vanuit de tropische kas verplaatst het onderzoek zich naar kunsthuis SYB dat gedurende de residency geleidelijk zal uitgroeien tot een ware jungle van beeldende kunst, taal, muziek en wetenschap.

Bijzonder programma

Bij dit project worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals:
16 sept: Workshop ‘Junglehoeden maken’ voor Groep 5/6 van Basisschool de Paedwizer
19 sept: Avontuurlijke boswandeling met natuurmaaltijd
(Lees meer)
27 sept vanaf 21.00 uur: Optreden van de band van Alexandra Duvekot, Blue Crime (Lees meer)
5 oktober van 15.00 tot 18.00 uur: Eindpresentatie

Alexandra Duvekot (1984) is muzikant, schrijver en beeldend kunstenaar. In haar werk onderzoekt ze hoe onze perceptie onze omgang met onszelf en onze omgeving beïnvloedt en hoe onze fantasie ons kan helpen alternatieve standpunten te verkennen. In het werk van Duvekot nemen planten een belangrijke plaats in: waar planten voor de meeste van ons stille getuigen zijn, communiceren ze volgens Duvekot via voor het menselijk oor onhoorbare vibraties. In haar muziek en performances tast Duvekot letterlijk de lucht af op zoek naar de subtiele geluidsgolven die planten veroorzaken om ze vervolgens te vertalen in geluid en te vermengen met haar eigen stem en spel.

Ook Sara Bjarland (1981) is gefascineerd door planten, maar dan in een huiselijke setting. Het houden en cultiveren van planten vertelt immers iets over hoe we ons verhouden tot de natuur. Het verzamelen en kweken van exoten is een tijdloze, romantische bezigheid terwijl het houden van kamerplanten onderhevig zijn aan de grillen van de mode.  Haar foto’s van verwaarloosde planten die bij het grof vuil zijn gezet getuigen van onze ambivalente houding ten opzichte van onze groene medebewoners.

Christine Bax (1991) heeft misschien meer met mensen dan met planten. De uit Drachten afkomstige schrijfster geeft met haar teksten het publiek een andere ingang in de beeldende kunst. Bax heeft geen boodschap aan de intellectuele afstand tussen begeleidende tekst en kunstwerk, maar duikt met haar filmische verhalen zonder aarzeling in de fantasie die het werk bij haar oproept en sleurt de toeschouwer mee in een associatieve reis door het kunstwerk. In ‘Djip yn ’t oerwâld’ vormt het contrast tussen de jungle van de stadse kunstenaars en het oerwâld van de Frieze dorpsbewoners het uitgangspunt voor een nieuw verhaal dat zowel in het Fries als in het Nederlands zal verschijnen.

 

 

 

DJIP YN IT OERWALD – DIEP IN DE JUNGLE
Sara Bjarland en Alexandra Duvekot i.s.m. Christine Bax
Projectperiode 27 augustus t/m 8 oktober 2014

Activiteiten
16 sept: Workshop ‘Junglehoeden maken’ voor Groep 5/6 van Basisschool de Paedwizer
19 sept: Avontuurlijke boswandeling met natuurmaaltijd (lees meer)
27 sept vanaf 21.00 uur: Optreden van de band Blue Crime (lees meer)
5 oktober van 15.00 tot 18.00 uur: Eindpresentatie

Het project ‘Djip yn it oerwâld – Diep in de Jungle’ is gefinancierd door de provincie Fryslân, waarvoor onze hartelijke dank.

Voor ‘Djip yn it oerwâld’ is SYB een samenwerkingsverband aangegaan met zowel vereniging De Tropische Kas als vereniging Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten.


Dit project wordt mede gefinancierd door:

PAUWHOF FONDS /
OVERVOORDE – GORDON STICHTING

website Sara Bjarland
website Alexandra Duvekot
website Christine Bax