1 juli t/m 30 augustus 2000

FRYSK VOOR AMERIKANEN

Tentoonstelling Tsead Bruinja, Jos Houweling, Jans Muskee, Emmie Muller, Cornelis van der Wal, Anja Swint, Albertina Soepboer

Moderne, Friestalige poëzie van de dichters Albertina Soepboer, Tsead Bruinja en Cornelis van der Wal is onder meer door de beeldend kunstenaars Emmie Muller, Jos Houweling, Jans Muskee en Anja Swint gevisualiseerd in tekeningen, collages en installaties. In het kader van de Friese culturele manifestatie ‘Simmer 2000’, waarin geëmigreerde Friezen van over de hele wereld terugkeren naar hun plek van afkomst, worden deze objecten ter verkoop aangeboden als blijvende herinnering aan het ‘heitelân’ van vandaag. De gedichten zijn eerder gepubliceerd in bundels, die in het Kunsthuis te lezen en te koop zijn.

Een proeve van de gedichten die zijn vertaald in beeld, is dit vers van de hand van Tsead Bruinja. Het is afkomstig uit de bundel ‘de wizers yn it read’ (2000, Uitgeverij Bornmeer).

ik leau yn ús taal
en dat dy feroarje moat
yn de minsken dy’t it tsjinhâlde
en de minsken dy’t it neat skille kin
myn frysk is net geef
mar it is de taal dêr’t dit yn gebeurde

vertaling door de auteur zelf:

ik geloof in onze taal
en dat ze veranderen moet
in de mensen die het tegenhouden
en de mensen die het niks kan schelen
mijn fries is niet perfect
maar het is de taal waarin dit gebeurde

FRYSK VOOR AMERIKANEN
groepstentoonstelling
Projectperiode 1 juli t/m 30 augustus 2000