23 juni t/m 3 augustus 2010

HET NIEUW FRIES MUSEUM PRESENTEERT: MATA HARIS HOOFD

Residency Timmy van Zoelen, Sybren Renema

It nij Frysk Museum presentearret: Mata Hari’s Holle

Beeldend kunstenaars Sybren Renema en Timmy van Zoelen installeren tijdens de zomerweken in SYB Het Nieuw Fries Museum: een eerbetoon aan de eenling in het cultureel erfgoed. Collecties in kleine regionale musea zoals in het Ruurd Wiersma Hûs en in de catacomben in Wieuwerd spreken volgens de kunstenaars vaak meer tot de verbeelding dan de geijkte verzamelingen in het grote museum. Ook lijkt in dit soort verzamelingen geen hiërarchie te bestaan tussen objecten. Zo wordt in Ald Slot in Warga de deelverzameling stroopwafeltrommels gelijk gesteld met rest van de collectie.

Het Nieuw Fries Museum werkt de komende weken aan een archief, een publicatie en een tentoonstelling van onwaarschijnlijke feitelijkheden uit het Fries cultureel erfgoed. Het wordt de ‘B-kant van de Friese geschiedenis’ waarin juist wel plaats is voor de waarneming van buitenaardse wezens in Gorredijk en voor speculaties over de verhouding tussen Indiana Jones en Mata Hari.

Dit soort wetenswaardigheden berust wellicht te zeer op fictie, zo stellen de kunstenaars, waardoor ze traditioneel niet in het museum past. Maar tegelijkertijd is zelfs de meest traditionele collectie een verzameling verhalen. Met hun project dagen Renema en Van Zoelen de Friese canon uit. Hun project kan uiteen lopen van bruikleen van en gesprekken met de eigenaren van kleine musea tot onderzoek naar het zwaard van Grutte Pier, dat in het bezit is van het Fries Museum, maar bekend staat als nep.

Sybren Renema (Dordrecht, 1988) studeerde vorig jaar af aan de KABK Den Haag en volgt nu een MFA aan de Glasgow School of Art. Met zijn werk provoceerde hij eerder locale sociale afspraken: zoals toen hij in het Landesmuseum in Muenster in 2007 de directie uitdaagde deel te nemen in een keelzang sing-along, of toen hij met vers gras “I AM AFRAID’ schreef in een oude grasmat. Op dit moment is werk van hem te zien bij de Shanghai Biënnale en op BBC Big Screens, in alle Britse steden aan zee.

Timmy van Zoelen (IJsselstein, 1982) studeerde ook in 2009 af aan de KABK Den Haag en volgt nu een MFA aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Zijn werk was eerder te zien tijdens State-X: New Forms in Paard van Troje, in Blaak 10, Rotterdam en in 1646 Den Haag.

HET NIEUW FRIES MUSEUM PRESENTEERT: MATA HARI’S HOOFD
Sybren Renema & Timmy van Zoelen
Projectperiode 23 juni t/m 8 augustus 2010

Feestelijke presentatie:
zondag 25 juli 16:00 uur

Tentoonstelling:
zaterdag 24 en zondag 25 juli,
vrijdag 30 juli, zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus,
13:00 – 17:00 uur

Dit project wordt mede gefinancierd door de Mondriaanstichting, het Fonds BKVB en Neonlux BV.