29 januari t/m 2 februari 2024

Honey Jones-Hughes & Antonio de la Hera: Planting Mustard (preliminary research)

Residency

Honey Jones-Hughes and Antonio de la Hera, Planting Mustard (preliminary research), 2024

Kunsthuis SYB verwelkomt kunstenaars Honey Jones-Hughes en Antonio de la Hera voor een onderzoeksresidency van februari tot mei 2024.

Jones-Hughes en de la Hera beginnen bij SYB aan een onderzoeksperiode naar bodembedekkende planten, met een focus op de toepassing van mosterd. Met deze residency bouwen ze voort op hun eerdere onderzoek naar duurzame landbouwpraktijken in Friesland.

De onderzoeksresidency Planting Mustard (preliminary research) bestaat uit twee tijdelijke verblijfsperiodes in Kunsthuis SYB, waar ze hun betrokkenheid met de mensen die in en met het gebied wonen en werken voortzetten. De residency wordt afgesloten met een publiek moment op zaterdag 25 mei 2024.

Over het onderzoek en bodembedekkende planten
De term ‘cover crop’, of bodembedekkende planten, kan naar elke plant verwijzen die gezaaid of geteeld wordt met als doel de bodemgezondheid te verbeteren. Een gezonde bodem verbetert of stimuleert mineralen- (en koolstof-)cycli, erodeert minder en produceert meer voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen. De bodemgezondheid kan op verschillende manieren gemeten worden, van drainage tot minerale samenstelling, van organisch materiaal tot diversiteit aan insecten, bacteriën, schimmels en andere levensvormen.

De planten worden op basis van de behoeften van het land geselecteerd, waarbij ze vaak in groepen of in “cocktails” worden verbouwd. Mosterd is een veel voorkomende bodembedekkende plant in Nederland, dat vaak wordt gebruikt in afwisseling met tarwe en aardappelen (deze laatste is een belangrijk gewas voor Friesland, nog steeds de grootste exporteur van pootaardappelen ter wereld). Als de plant op de juiste manier wordt ingezet, houdt het stikstof vast en produceert het natuurlijke stoffen die de verspreiding van wortelplagen helpen verminderen. Dit samen zorgt ervoor dat boeren minder kunstmest en pesticiden hoeven te gebruiken.

Tijdens hun onderzoeksperiode bij SYB zetten Jones-Hughes en De la Hera hun dialoog voort met producenten, makers, tradities en het landschap van Friesland, en onderzoeken ze de complexiteit en veelzijdigheid van bodembedekkers en de voordelen en bijproducten ervan. De lokale aanwezigheid van mosterd – zowel in cultuur als fysiek in het veld – is belangrijk om beter te begrijpen hoe bodembedekkers functioneren in beleid en praktijk, en wat hun rol is in duurzame landbouw.

Over de kunstenaars
De kunstenaars Honey Jones-Hughes en Antonio de la Hera werken gezamenlijk aan maatschappelijke kwesties die zich voordoen in hun directe omgeving. In hun werk bevragen ze moderne landbouw- en technologische mythologieën, grondstoffenschaarste, toeleveringsketens, infrastructuren en economieën.

Hun samenwerking is gebaseerd op de overtuiging dat praktisch inzicht voortkomt uit een proces waarin onderzoek en het reageren daarop worden aangemoedigd. In hun projecten wordt de voorkeur gegeven aan sociale interacties en betrokkenheid als pedagogische momenten. Door gebruik te maken van formats zoals spellen, wandelingen, workshops, excursies en publicaties om informatie en ideeën te presenteren, te representeren en te herdefiniëren, proberen ze ruimte te maken voor kruisbestuiving van (formele of informele) sociale economieën om holistisch duurzame oplossingen te genereren.

Het project is mede mogelijk gemaakt door: