22 februari t/m 26 maart 2006

IMAGE IS EVERYTHING

Residency Maartje Peters, Irene Kromhout

BUREAU ZEEZICHT POSITIONEERT KUNSTHUIS SYB IN OMGEVING EN CONTEXT

PRESENTATIEWEEKEND 25 EN 26 MAART

Vijf weken geleden begon Bureau Zeezicht aan haar werkperiode in Kunsthuis SYB. De vraag van SYB was om het kunsthuis te positioneren in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag (Friesland), waar het gevestigd is. Bureau Zeezicht keek naar de infrastructuur van het dorp, voerde gesprekken met dorpsbewoners en medewerkers van SYB, en besloot dat het tijd werd dat SYB meer structurele waardering uit zijn directe en contextuele omgeving zou krijgen. Om dat te bereiken is Bureau Zeezicht vanuit een autonome positie een campagne gestart om het kunsthuis op de kaart te zetten. Vanuit een zowel zakelijk en ondernemend als conceptueel oogpunt is ze begonnen de stappen te zetten die in haar ogen nodig zijn.

VERLENGING
Omdat vijf weken te kort blijken te zijn voor ingrijpende veranderingen en Bureau Zeezicht vindt dat haar werk nog niet gedaan is, heeft zij eenzijdig besloten de projectperiode te verlengen tot en met 14 mei. Niet toevallig is dat de laatste dag van de Kunstvlaai, waar Bureau Zeezicht de resultaten van ‘Image Is Everything’ en daarmee Kunsthuis SYB zal presenteren. Bureau Zeezicht besluit de werkperiode in SYB te beschouwen als veldwerk en de bevindingen daarvan in de komende maand te verwerken in een verslag met conclusies en documentatie. Dat er nog enkele acties ondernomen zullen worden, sluit ze niet uit.

IMAGE IS EVERYTHING
Bureau Zeezicht
Projectperiode 22 februari t/m 26 maart 2006

Presentatieweekend:
25 en 26 maart vanaf 13.00 uur.
Netwerkmoment: zaterdag 25 maart om 17.00 uur.

Dit project wordt mede gefinancierd door de Mondriaanstichting en de Provincie Fryslân.