25 november 2001 t/m 6 januari 2002

IN DIALOOG MET BEETSTERZWAAG

Residency Orgacom , Elias Tieleman, Teike Asselbergs

Orgacom is een samenwerkingsverband tussen de kunstenaars Teike Asselbergs en Elias Tieleman, beiden woonachtig in Amsterdam. Deze twee kunstenaars organiseren kunstprojecten waarbij de identiteit van een organisatie zichtbaar wordt gemaakt voor en door de leden van die organisatie. Orgacom zal gedurende het project een maand in het pand van het kunsthuis wonen. Gedurende die maand brengt het een dialoog op gang tussen de kunstenaars en de bevolking van Beetsterzwaag. De maand december staat voor avonden dineren en praten terwijl buiten de wind raast. Een aantal inwoners uit Beetsterzwaag zal uitgenodigd worden om elkaar bij dit diner te ontmoeten en de kunstenaars in te lichten over het dorp en zijn inwoners. Van de uitkomsten zal verslag worden afgelegd.

Tieleman en Asselbergs stellen de bewoners vragen als: Hoe gaat mensen met elkaar om in Beetsterzwaag? Welke vormen van hedendaagse kunst kent men? Welke vraag kunnen wij aan andere geïnterviewden stellen om een goed beeld te krijgen van de bewoners van Beetsterzwaag? Vervolgens maken de kunstenaars en aantal tekeningen van kunstwerken gebaseerd op eigenschappen die tijdens de interviews genoemd worden. Tevens houden zij een inloopatelier. Bewoners van Beetsterzwaag en andere bezoekers van het Kunsthuis kunnen de totstandkoming van de kunstwerken zodoende stap voor stap volgen.

Het project eindigt met een evaluatie met alle betrokkenen in Kunsthuis Syb. De betrokkenen evalueren zowel de samenwerking met de kunstenaars als het uiteindelijke resultaat. De informatie die tijdens het project verkregen is, wordt verwerkt in een publicatie en een video waarop delen van het proces zijn vastgelegd.

IN DIALOOG MET BEETSTERZWAAG
Teiske Asselbergs, Elias Tieleman, Orgacom
Projectperiode 25 november 2001 t/m 6 januari 2002