16 april t/m 6 juni 2018

IN SEARCH OF THE FUTURE

Residency Stijn Verhoeff en Sjoerd Leijten

Met alle berichten over klimaatverandering, het stijgen van de zeespiegel en het tekort aan schoon drinkwater ontstaat zo langzamerhand een erg mistroostig toekomstbeeld. En al geeft zo’n doomscenario het nodige gevoel van urgentie, het kan ook zo overheersend zijn, dat het moeilijk wordt om er een ander, positiever toekomstscenario tegenover te stellen. We willen niet dat de mens alleen achterblijft op een betonnen eiland, maar wat willen we wel? Wanneer we ons een idee kunnen vormen van een toekomst, zien we misschien ook de weg ernaartoe. En die weg behelst meer dan je huisafval scheiden of een dagje de auto laten staan.

Volgens Stijn Verhoeff en Sjoerd Leijten – en veel moderne denkers met hen – ligt de sleutel voor verandering in een nieuwe, collectieve droom. We zullen samen moeten werken en dus ook samen fantaseren over een toekomst die tegenwicht biedt aan de angstdroom. De kunst kan misschien geen oplossingen geven, maar wel de ruimte scheppen waarin we samen kunnen dromen.

Stijn Verhoeff en Sjoerd Leijten maakten in 2016 in samenwerking met ‘field recordist’ Malu Peeters DE TOEKOMST LIGT IN ZEE; een audiowerk waarin de luisteraar in één uur door een imaginair landschap reist. Atmosferische klanken, soms dromerig, dan weer rauw en hard, begeleiden de stemmen van drie vertellers. Een vierde stem brengt de drie verhalen samen en neemt de luisteraar aan de hand.
In SYB gaan Verhoeff en Leijten de komende weken werken aan het vervolg op dit audio werk. Dit keer wordt het een film. Net als DE TOEKOMST LIGT IN ZEE, bestaat IN SEARCH OF THE FUTURE uit verschillende losse, schetsmatige en impressionistische toekomstscenario’s waarin alle elementen (beeld, klank en woord) een gelijkwaardige rol spelen. Een Gesamtkunstwerk in de klassieke betekenis van het woord, maar ook een Gesamtkunstwerk in de betekenis van een collectief werkproces: Leijten en Verhoeff omringen zich zes weken lang met een heel team aan professionals en amateurs. De laatste groep vonden ze door middel van een open call voor amateurschrijvers, -musici en acteurs uit Friesland.

IN SEARCH OF THE FUTURE wordt geen film die de wereld gaat veranderen, maar in ieder geval wordt het een film die aanspoort om hardop te durven fantaseren over een betere toekomst en om, in gesprek met de ander, elkaars ideeën verder te uit te denken.
Tijdens de gehele werkperiode staat de deur van Kunsthuis SYB open voor het publiek. Je kan altijd binnenstappen en meedenken over de film of luisteren naar een opnamesessie met de muzikanten.

Stijn Verhoeff (1981) woont en werkt in Amsterdam. In eerdere films, boeken, tentoonstellingen en performances speelt de cultuurhistorische betekenis van het desolate landschap een grote rol. Zo maakte hij in 2007 een film en een serie foto’s over de Mesopotamische moerassen op de grens tussen Iran en Irak. In 2010 voltooide hij een tentoonstelling, een boek en een video-performance over de geschiedenis van de verbeelding van het noordpoolgebied.
In zijn werk verbindt hij concrete, feitelijke kennis over onze geschiedenis en kennissystemen aan het ongrijpbare van de verbeelding en de esthetiek. In recentere projecten, zoals het kunstenaarsboek Ventriloquist (2013), concentreert Stijn Verhoeff zich steeds vaker op de positie van het individu in de maatschappij. Verder schrijft Stijn Verhoeff column-achtige recensies en open brieven in waarin hij andere kunstenaars en denkers uitdaagt de dialoog aan te gaan.

Sjoerd Leijten (1983) woont en werkt in Amsterdam. Hij is muzikant en geluidskunstenaar en maakt elektroakoestische muziek waarin improvisatie, veldopnames en bewegend geluid een belangrijke rol spelen. De balans tussen controle en het verliezen van controle is belangrijk in zijn werk. Daarom werkt hij graag samen en werk hij vaak in de buitenlucht of met onvoorspelbare elektronica.
Sinds 2015 werkt hij met kunstenaar Mariana Lanari aan een serie audiowerken en performances gebaseerd op het boek Finnegans Wake van James Joyce. Daarnaast is hij initiator en ‘codecomponist’ bij het audiovisueel fietscollectief Volle Band, dat guerrilla performances maakt en kunstzinnige fietsexpedities organiseert. Recent voerde Volle Band in de Oude Kerk in Amsterdam het stuk Removing the Entrance uit voor twee geluidsfietsen, acht radio’s, een FM-zender en een kerkorgel. Verder maakt hij liedjes, hoorspelen en muziek en geluid voor film, videogames en theater.

 

mede mogelijk gemaakt door:

SYB’s Huisclub

Gjalt en Leonne van Ecologisch bedrijf ‘Rûn Libben en Grûn’

Ritske Boelema Gasthuis
Screen Shot 2018-05-23 at 15.04.36