22 november t/m 31 december 2017

IN SEARCH OF THE FUTURE

Open call schrijvers en muzikanten

In het voorjaar van 2018 zullen componist/muzikant Sjoerd Leijten en kunstenaar/schrijver Stijn Verhoeff resident zijn bij Kunsthuis SYB.

 

Voor hun filmproject IN SEARCH OF THE FUTURE zijn zij op zoek naar geschreven verhalen over de toekomst. Heeft u ideeën over hoe de toekomst er uit zal zien? Heeft u voor ogen wat er met het landschap is gebeurd? Hoe de mensen met elkaar spreken? Waar men in gelooft, welke rol de dieren op zich hebben genomen of hoe de technologie zich heeft ontwikkeld? Schrijf dan een monoloog, dialoog of groepsgesprek van maximaal 2000 woorden.

Richtlijnen zijn: a) het gesprek vindt in het heden plaats en gaat over de toekomst, b) de verbeelding van een mogelijke toekomst staat centraal, c) het kan een impressie zijn en hoeft geen uitgewerkt verhaal met karakterontwikkeling of plot te zijn, d) de tekst hoeft geen complete, coherente wereld te verbeelden, maar mag één onderwerp belichten (bv. de toekomst van het platteland, de relatie met het verleden, een nieuwe ideologie, interseksualiteit, eten, …), e) het gesprek vindt op een eenvoudige plek plaats (bv. in het café, op zolder, tijdens een wandeling door het bos) en f) de tekst kan zowel in het Nederlands als in het Fries geschreven worden (bij een Friese tekst s.v.p. een korte synopsis in het Nederlands).

Voor vragen mail Stijn Verhoeff: svff@protonmail.com

Deadline: 31 december 2017


Voor hun filmproject IN SEARCH OF THE FUTURE exploreren zij de klankwereld van Beetsterzwaag. Daarom zijn zij op zoek naar muzikanten uit Beetsterzwaag en omgeving, wiens klanken zich op een directe of indirecte manier verhouden tot het landschap. In samenwerking met deze muzikanten willen wij een bijzondere soundtrack voor de film maken, waarin traditie en toekomst zich met elkaar vermengen.

Bespeelt u een instrument? Zingt u Friese liederen, speelt u klassieke muziek, improviseert u of maakt u andersoortige muziek? En bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband? Neem dan contact met ons op!

Zowel solomuzikanten, als bandjes, ensembles en andere vormen van samenspel zijn welkom om contact op te nemen. Ook kunt u ons eventuele demo’s, links, soundclouds, etcetera toesturen via het onderstaande emailadres. Cd’s, cassette bandjes of andere fysieke geluidsdragers kunnen gestuurd worden naar het onderstaande adres.

Sjoerd Leijten
Krugerstraat 3D
1091 LB Amsterdam

Voor demo’s, links en vragen mail Sjoerd Leijten op: numina@protonmail.com

Deadline: 31 december 2017