29 maart t/m 27 april 2003

IS GETEKEND – tekeningententoonstellingen

Tentoonstelling Siree van der Velde, Gerard Janssen, Frank Jan van der Laan, Emmie Muller

Is getekend is een project dat in zijn geheel wordt georganiseerd door Kunsthuis SYB zelf. Het hele pand, inclusief de ruimte die gewoonlijk als woon- en slaapruimte beschikbaar is, zal worden ‘behangen’ met wandvullend tekenwerk van vier hedendaagse kunstenaars. Het zijn veelal mansgrote tekeningen op papier, op doek of als projectie op de wand, waarvoor een specifieke plek is gevonden in het Kunsthuis. De door de tijd getekende wanden van het Kunsthuis, met haar afbladderende muren, oude tegeltjes en houten balken, met de honderden gaatjes, spijkers en schroeven, zullen de concurrentie aangaan met het door de kunstenaar getekend werk.

Gerard Janssen, Frank Jan v.d. Laan, Emmie Muller en Siree v.d. Velde laten zien dat er veel verschillende tekenstijlen zijn. Zij bevestigen dat tekenkunst zo langzamerhand gezien kan worden als autonome kunstvorm. Alle vier beschikken ze over een sterke beeldtaal en een zekere gelaagdheid in het werk. Maar kan hun werk de strijd met de wanden van het kunsthuis aan?

Gerard Janssen tekent binnen- en buitenruimtes. Deze ruimtes presenteert hij op een gestileerde manier. Het lijken decors waarin iets is gebeurd of gaat gebeuren, mogelijk een drama. Er zijn kleine aanwijzingen die een verhaal vertellen, in de vorm van levenloze voorwerpen of dieren in vreemde posities. Janssen wil ons een andere werkelijkheid laten zien. Hij verandert context en verhoudingen waardoor alternatieve varianten van een situatie het licht zien. Hierbij zoekt hij voortdurend een balans tussen luchtigheid en ernst.

Frank Jan v.d. Laan maakt tekeningen van stadslandschappen. Vaak zijn het plekken die zich aan de rand van de stad bevinden. Alles lijkt daar stil te staan. Mensen worden slechts gerepresenteerd door auto’s of standbeelden. De plek ligt klaar om gebruikt te worden, om er een gebeurtenis te laten plaatsvinden. V.d. Laan wil de gedachte aan een gebeurtenis oproepen. Hierbij tracht hij noch anekdotisch, noch nietszeggend te worden – alhoewel ‘saaiheid ook een opmerkelijk feit kan zijn’. Door de strenge lijnverdeling bevatten de tekeningen een denkbeeldig raster. Hierin kan je oog ronddwalen om soms te blijven hangen bij een klein detail.

Emmie Muller koos voor een samenwerking met Trix Giebels, dichteres in Groningen. Muller en Giebels werken samen aan een bundel waarin zij proberen door een combinatie van Mullers beelden en Giebels taal een derde dimensie op te roepen. Tijdens de tentoonstelling kunnen bezoekers de beelden bekijken en horen zij met draagbare cd-spelers de bijbehorende gedichten. De introductie van geluid levert zowel voor de kunstenaars als voor de beschouwer een nieuwe, ruimtelijke ervaring op. Muller onderzoekt in haar werk de relatie tussen individu en omgeving. Als metafoor gebruikt zij in haar tekeningen de kamer – de binnenwereld – en het raam, dat uitzicht biedt op de buitenwereld.

Siree v.d. Velde tekent op papier, doek, schoolbord of op de menselijke huid. Uitwisbaar, met krijt of juist onuitwisbaar, de tatoeage. Door deze tekeningen te registreren met film, video of fotografie raakt zij niet alleen het wezen van de tekening maar ook dat van haar thema’s melancholie, romantiek en verlangen naar intimiteit. ‘Een met water getekende kus op een schoolbord verdampt, net als een echte kus’.De beelden zijn bedrieglijk ‘normaal’; onder de oppervlakte gaan verborgen passies en gevaren schuil, die nog langer nawerken bij de kijker.

Opening ‘Is getekend’ zaterdag 29 maart 2003, 14:00 uur door Toos Arends
Projectperiode 29 maart t/m 27 april 2002
open elke zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak

De tentoonstelling ‘Is getekend’ wordt mede mogelijk gemaakt door de Mondriaanstichting en academie Minerva te Groningen.

Meer informatie over de kunstenaars en contact informatie:

Gerard Janssen (Smallingerland, 1967) werd opgeleid aan de Academie Minerva in Groningen en is sinds 1995 werkzaam als zelfstandig kunstenaar. Hij woonde en werkte enige tijd in Berlijn waar hij solo met zijn tekenwerk exposeerde in Produzentengalerie Kunstfaktor. Janssen exposeerde verder in Groningen, Friesland en de rest van het land.

Frank Jan van der Laan (Drachten, 1970) studeerde van 1989 tot 1995 aan de Kunstacademie Kampen en vervolgde daarna zijn opleiding aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Van der Laan won verschillende prijzen, waaronder de Kwak & van Daalen & Ronday Grafiekprijs in 1996. Hij exposeerde in binnen- en buitenland.

Emmie Muller (Hilversum, 1955) werd van 1988 tot 1994 opgeleid aan de Academie Minerva in Groningen. Zij exposeerde daarna veelvuldig met tekeningen en installaties in Groningen en Friesland. Sinds enige tijd werkt zij samen met de dichter Trix Giebels (Linne, 1946) aan een boek waarin taal en beeld een tweespraak voeren. Giebels is regelmatig te horen op diverse podia in stad en land.

Siree van de Velde (Groningen, 1969) studeerde van 1989 tot 1994 aan de Academie Minerva en vervolgde haar opleiding aan de Rijsacademie van Beeldende Kunsten Amsterdam. Bij de afsluiting van haar werkperiode aan de Rijksakademie in 1998 werd zij genomineerd voor de Prix de Rome tekenen. Van de Velde exposeerde in Amsterdam, Haarlem en de rest van het land.