13 januari t/m 10 februari 2002

LOVE UNLIMITED- Internationale multimediatentoonstelling

Tentoonstelling Wineke van Muiswinkel, Trix Giebels, Tom Hannes, Thomas Steiner, Robert Cash, Mark Siska, Marc Vanrunxt, Karel Doïng, John Smith, Eurounderground , Emmie Muller, Anja Swint

Woorden worden zinnen
en zinnen gaan dwalen (of spoken)
er is geen ander verhaal dan dat in je hoofd

Trix Giebels, uit: ‘Vuur en as’

Het project Love Unlimited poogt kunstenaars uit verschillende landen en van verschillende disciplines met elkaar in dialoog te brengen door op verschillende plekken samen te exposeren rond het terugkerende thema Love Unlimited.

Onbegrensde liefde
Door elke keer een andere specifieke locatie te kiezen die bepalend is voor de sfeer van de internationale multimediatentoonstelling, worden de videokunstenaars, dansers, schilders, installatiebouwers et cetera gedwongen hun werk te vernieuwen en aan te passen aan de onderhavige situatie. De samenstelling van de deelnemers zal steeds een klein beetje wijzigen zodat er zowel van continuïteit als van verversing sprake is. Hierdoor is het mogelijk dat de deelnemende kunstenaars naar elkaar toe groeien, maar ook dat het thema steeds verder uitgediept kan worden en er meerdere facetten van zowel de samenwerking tussen de artiesten als van het thema naar voren kunnen komen door de wisselende locaties. Love Unlimited staat dan ook onder meer voor de onbegrensde liefde voor de ontwikkeling in de kunst en de groeiende vriendschap en samenwerking tussen de kunstenaars.

Uitdaging
In januari 2002 zal in kunstenaarsinitiatief Kunsthuis Syb te Beetsterzaag de tweede aflevering van Love Unlimited plaatsvinden. Voor deze gelegenheid is er ter extra stimulatie van de kunstenaars een motto gekozen van de Groningse dichter Trix Giebels, zoals dat bovenaan te lezen is. Deelnemende kunstenaars Robert Cash (Antwerpen), Karel Doïng (Rotterdam), Tom Hannes (Berchem), Wineke van Muiswinkel (Amsterdam), Emmie Muller (Groningen), Mark Siska van Euro Underground (Chicago), John Smith (Londen), Thomas Steiner (Linz), Anja Swint (Groningen) en Marc Vanrunxt (Antwerpen) beoefenen onder meer de genres video- en filmkunst, performance, geluidskunst, tekenen en fotografie. Zij gaan de uitdaging aan elkaar aan te vullen en te stimuleren in het zoeken naar manieren om het thema Love Unlimited vorm te geven binnen de bijzondere beperkingen van het deels middeleeuwse (bakstenen), deels moderne (glazen) kunsthuis.

Een tentoonstelling on tour
In mei/juni 2001 vond in het kunstenaarsinitiatief De Branderij, in de multi-culturele wijk Borgerhout te Antwerpen, de expositie Love Unlimited voor het eerst plaats. Initiatiefnemer Robert Cash nodigde een twaalftal kunstenaars uit waarmee hij eerder in zijn tienjarige kunstenaarsloopbaan al had samengewerkt en gaf hen de mogelijkheid elkaar zowel in de werksituatie als op een informele manier te leren kennen. De tentoongestelde kunstwerken gingen een interactie aan in wat normaalgesproken de ateliers zijn van Martin uit den Boogaard en Phil Bloom. Het internationale gezelschap van kunstenaars zal nu in een iets gewijzigde samenstelling naar Beetsterzwaag, een dorp op het Friese platteland, trekken, alwaar de kennismaking en uitwisseling tussen kunstenaars en context een verdieping kan vinden, nu onder leiding van de Groningse kunstenaars Emmie Muller en Anja Swint. Voor een toekomstige aflevering van het langlopende project, zijn er opties om bijvoorbeeld naar Osaka te gaan onder leiding van Mark Sisko van Eurounderground of naar Oostenrijk onder leiding van Thomas Steiner.