11 december 2018

Artistiek leider Maritt Kuipers neemt afscheid van SYB

Nieuws

Maritt op de Supermarket Art Fair in Stockholm

Artistiek leider Maritt Kuipers heeft met ingang van 1 augustus jl. afscheid genomen van Kunsthuis SYB. Maritt Kuipers was sinds 2010 nauw betrokken bij SYB. Na een periode van 4 jaar als lid van de programmeringscommissie en interim-coördinator, trad ze in oktober 2014 aan als artistiek leider.

Maritt was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het inhoudelijke beleid en maakte samen met de programmeringscommissie het programma van SYB.

Als artistiek leider heeft ze in financieel moeilijke tijden de kernkwaliteiten van SYB bewaakt en heeft ze zich onder andere sterk gemaakt voor billijke vergoedingen voor residerende kunstenaars. Onder haar leiding zijn belangrijke ontwikkelingen in gang gezet, zoals de Triënnale van Beetsterzwaag – de eerste editie vond plaats in 2015 -, waarmee de connecties en relaties in het dorp versterkt werden en SYB ook landelijk opnieuw op de kaart is gezet. Maritt vond het na meer dan 8 jaar tijd voor nieuwe uitdagingen. Het bestuur en de vrijwilligers van SYB bedanken haar hartelijk voor haar enorme betrokkenheid, loyaliteit en inzet van de afgelopen jaren en wensen haar veel succes met de nieuwe stappen in haar carrière.