15 augustus t/m 23 oktober 2004

MASHHAD

Residency Said Mahrouf, Jossy

In het kader van fotomanifestatie Noorderlicht heeft Kunsthuis Syb de komende weken de modeontwerper en performancekunstenaar Said Mahrouf te gast. Voor zijn project Mashhad – dat scène of voorstelling betekent – ontwerpt Mahrouf hedendaagse kostuums waarin hij refereert aan de vorm en thematiek van 17e eeuwse Hollandse schilderkunst. In deze sobere kostuums zullen op zijn uitnodiging enkele dorpsbewoners van Beetsterzwaag worden gefotografeerd. Als decor selecteert Mahrouf in het dorp specifieke locaties, huishoudens en straattaferelen die hem typeren als authentiek Hollands. Zo ensceneert hij tableaus die noch 17e eeuws zijn, noch klassiek Hollands of hedendaags maar een vervreemdende mengeling van zienswijzen omvat.

Voor de fotografie werkt Mahrouf samen met Jossy, een door hem bewonderd fotograaf en filmmaker.

Tijdens de werkperiode zijn in het Kunsthuis videoregistraties te zien van eerdere performances van Mahrouf. De video Viewpoint (2003) is een registratie van de openingsperformance van de Cultuurnacht in Den Haag. De performance Optreden (2002) vond plaats in Pakhuis Amsterdam. Hierbij onderzoeken performers onder leiding van Mahrouf de relatie tussen lichaam en ruimte die hij benadrukt in het ontwerp van de kostuums. Ook in de performance Medina (2001) uitgevoerd in een stadscentrum van Marokko, wordt de relatie tussen lichaam en architectuur geïllustreerd en gemanipuleerd. Erika (2000) werd opgenomen in de open lucht in New York en verwijst naar de natuurramp van de olietanker Erika in 1999 voor de kust van Frankrijk.

Said Mahrouf (Marokko, 1973) rondde in 1999 zijn opleiding aan de Rietveld Academie af. Sindsdien regisseert en ontwerpt hij locatiespecifieke voorstellingen voor de publieke ruimte. De bewegingen van de performers worden gedefinieerd door zijn kostuums en de architectuur van de ruimte. Hij organiseert zijn performances met zijn stichting ComposiTe waarin een steeds wisselend team participeert van onder meer architecten, filmakers, ontwerpers, dansers en choreografen.

Jossy (Aruba, 1968) volgde de kunstacademie in Tilburg en rondde in 2000 de Rijksacademie in Amsterdam af. Hij werkt zowel als autonoom fotograaf en filmmaker – met werk dat recentelijk te zien was in onder meer Witte de With Rotterdam en in het Historisch Museum Amsterdam – als in opdracht voor reclame en internationale tijdschriften.

website van Noorderlicht

MASHHAD
Said Mahrouf & Jossy
Projectperiode 15 augustus t/m 23 oktober

Tentoonstellingsperiode: 19 september t/m 23 oktober 2004
Feestelijke opening: 19 september om 16.00 uur

Dit project wordt mede gefinancierd door de Mondriaanstichting en de Provincie Fryslân.