7 april t/m 9 mei 2004

MYTHOLOGIES

Residency Dezzie Dimbitsara, Benjamin Gaulon

De komende weken zijn Dezzie Dimbitsara en Benjamin Gaulon aan het werk in Kunsthuis Syb. De twee jonge franse grafisch ontwerpers/kunstenaars hebben zich gespecialiseerd in het mixen. Zij versmelten bestaande netwerken van informatie, geluid en beelden met de verwachting iets nieuws te zien dat ons wellicht iets leert over onszelf. Hun materiaal loopt van historische mythen tot hedendaagse iconen, van bestaande sociale relaties tot onze persoonlijke digitale afvalbak.

Zo plaatste Benjamin Gaulon enige tijd geleden de oproep om ons digitale afval bij hem te storten. Voor de duizenden kilobytes die dagelijks worden geloosd vindt Gaulon een nieuwe betekenis. Behalve in recycling gelooft hij in eerlijk reddings-, herstel- en jatwerk van de beelden en codes in onze samenleving. Het resultaat van zijn aanpak is de komende weken in Kunsthuis Syb te zien en te horen. Zo toont hij onder meer zijn Recycled Entertainment System RES®, een geluidsinstallatie die bestuurd wordt met klassieke Nintendo controllers. Muzikanten van de bands Oorbeek, Atonk en Ponk zijn uitgenodigd om de mogelijkheden van dit instrumentarium te verkennen.

Dezzie Dimbitsara richt zich in haar project onder meer op personages uit soap series en Griekse mythologieën. In Kunsthuis Syb zal zij dit soort fictieve personages en hun relaties presenteren als een netwerk dat je eenvoudig kan manipuleren. De constructie van deze personages is daarmee niet langer statisch en vaststaand, maar wordt verrijkt of bedreigd door het reële netwerk van de toeschouwer.

Dezzie Dimbitsara (Madagascar, 1979) en Benjamin Gaulon (Frankrijk, 1979) volgden beiden hun kunstopleiding in Straatsburg, Gaulon in de richting van Grafisch Ontwerpen en Dimbitsara in de vrije kunsten. Sinds september vorig jaar studeren ze aan de Groningse tweede-fase opleiding het Frank Mohr instituut, bij de afdeling Interactive Media & Environments. Beide kunstenaars lijken een mengsel te beheersen dat zich uitstrekt van straat performances, publieke interventies en beeld- en geluidsomgevingen tot het toegepaste grafisch ontwerperswerk.

De bands Oorbeek (Amsterdam) Atonk (Groningen) en Ponk (Groningen, Straatsburg, St Brieuc) vormen een verzameling van kunstenaarsbands die hetzij bekend zijn met het bespelen van experimenteel instumentarium (Oorbeek), hetzij lokaal een verband houden met de kunstenaars (Atonk en Ponk). Gaulon speelt zelf in de formatie Ponk. De drie bands zullen een weekend lang jammen met de geluiden van de geluidsinstallatie RES®.

Jam sessie met RES® op 24 en 25 april van 13.00 tot 18.00 uur
Live performance met de bands Atonk, Oorbeek en Ponk op 24 april om 21.00 uur

MYTHOLOGIES
Dezzie Dimbitsara en Benjamin Gaulon
Projectperiode 7 april t/m 9 mei

Tentoonstellingsperiode van 1 mei t/m 9 mei
Opening op 1 mei om 18.30 uur

Dit project wordt mede gefinancierd door de Mondriaanstichting.