12 januari t/m 15 februari 2004

OH ALICE!

Residency Sjanet Bijker, Shih-Ying Lin, Luisa Monteiro, Kor Smeenge, Bruno Anedda

Wie deze eerste weken van 2004 Kunsthuis Syb betreedt, wordt een andere zône binnengeleid: de zône van herinneringen. Dat is tenminste de verwachting van de vijf studenten van het Dutch Art Institute, Enschede Bruno Anedda, Sjanet Bijker, Luisa Monteiro, Lin Shih-Ying en Kor Smeenge die zijn uitgenodigd om de komende periode in het Kunsthuis te wonen en werken. Bij de voorbereiding van hun project realiseerden zij zich dat zij ondanks hun geografisch volstrekt diverse achtergronden tenminste één ding gemeenschappelijk hebben: de ontoegankelijke structuur van hun herinneringen.

Met hun project Oh Alice zullen zij met licht, beeld, kleur en geluid de wereld van herinneringen trachten zichtbaar te maken. Personen, objecten en situaties verdwijnen zo snel als ze verschijnen en blijven daardoor ongrijpbaar. Voor de toeschouwer ontstaat zo een wonderland als dat van Alice, ver verwijderd van een tastbare materiële omgeving.

De vijf studenten zullen elk een andere ingang geven tot dit wonderland. Waar de een ons wil binnenleiden via geluiden uit de nabije omgeving, gebruikt de ander de subtiele gebaren die de herinnering aan een persoon uniek maken, voor de volgende zijn het archetypen die de herinnering kenmerken.

Bruno Anedda komt uit Portugal en is publicist en fotograaf. Hij verwacht in Oh Alice met taal en beeld een gespannen verwachting tot stand te brengen.

Sjanet Bijker beeldend kunstenaar begeeft zich met haar werk op het grensgebied tussen fundamentele schilderkunst en de verkenning van de derde dimensie.

Louisa Monteiro uit Portugal is beeldend kunstenaar en denkt in Oh Alice met haar performances gasten te zullen verleiden tot een duik in de zinnelijke krochten van haar bewustzijn.

Lin Shih-Ying uit Taiwan en maakt videokunst. Voor Oh Alice registreerde zij de subtiele gebaren die personen achterlaten in onze herinnering.

Kor Smeenge
maakt als beeldend kunstenaar installaties waarin hij onderzoek doet naar ‘de metafysica en haar materiële tegenhanger’.

OH ALICE!
Dutch Art Institute Enschede
Projectperiode 12 januari t/m 15 februari 2004

12 januari t/m 6 februari; work in progress
8 februari t/m 15 februari; tentoonstelling
Opening tentoonstelling op zondag 8 februari om 15.00 uur

Dit project wordt mede gefinancierd door de Mondriaanstichting.