13 januari t/m 10 februari 2002

ONBEGRENSDE LIEFDE OP VIDEO

Recensie door Kerst Ruisman

Leeuwarder Courant, d.d. 22 januari 2002

BEETSTERZWAAG – Een Belgische Manneke Pis die ongegeneerd in de richting van de filmcamera watert. Een sterk vergrote bloemstamper doe opzwelt onder aanzwellende muziek en op het moment van het orgasme een ruit laat knappen. Twee staaltjes van onbegrensde liefde, zoals kunstenaars die deze maand in Kunsthuis Syb beleven.

‘Love Unlimited’ (liefde onbegrensd), zo heet het kunstproject dat deze maand elk weekeinde in Kunsthuis Syb is te zien.

Het is een internationaal gezelschap dat in Beetsterzwaag werk tentoonstelt: de Nederlanders Karel Doing, Wineke van Muiswinkel, Emmie Muller en Anja Swint, de Vlamingen Robert Cash, Tom Hannes, Annemie van Kerckhoven en Marc Vanrunxt, de Engelsman John Smith, de Oostenrijker Thomas Steiner en de Amerikaan Mark Siska.

Het project is vorig jaar ontstaan in het kunstenaarsinitiatief De Branderij in Antwerpen. De in Kunsthuis Syb manifesterende kunstenaars maken video- en filmkunst, performance, geluidskunst, installatiekunst, ze fotograferen of dansen. Juist omdat ze voor elke volgende tentoonstelling van hun project steeds een nieuwe locatie kiezen moeten ze hun werk steeds aanpassen aan de nieuwe situatie.

Ze proberen in de negen geëxposeerde voorstellingen allen op hun eigen wijze het thema van de tentoonstelling te verbeelden. Het is de bedoeling dat de expositie door allerlei landen gaat reizen. De eerstvolgende keer is mogelijk in Oostenrijk. Emmie Muller die het project samen met Anja Swint organiseerde, zegt dat allerhande subsidieverzoeken niet werden gehonoreerd. De tentoonstelling is daarom met eigen middelen opgezet. Ze zijn erg te spreken over de firma Pool in Surhuisterveen, die de videoapparatuur beschikbaar stelde.

‘Love Unlimited’ duurt tot en met 3 februari en is elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur te bezoeken.

LOVE UNLIMITED
Robert Cash (Antwerpen), Karel Doïng (Rotterdam), Tom Hannes (Berchem), Wineke van Muiswinkel (Amsterdam), Emmie Muller (Groningen), Mark Siska van Euro Underground (Chicago), John Smith (Londen), Thomas Steiner (Linz), Anja Swint (Groningen) en Marc Vanrunxt (Antwerpen)
Projectperiode 13 januari t/m 10 februari 2003

Dit project wordt mede gefinancierd door de Mondriaanstichting en de Provincie Fryslân.

Deze recensie werd geschreven in het kader van het recensentenprogramma van SYB. De recensie mag rechtenvrij worden gepubliceerd mits daartoe vooraf toestemming is verleend door SYB.