11 november t/m 1 december 2016

OPEN CALL CPVA – SYB

Nieuws

website CPVA

open call

application form

King’s College London’s Centre for Philosophy and Visual Art (CPVA),  in samenwerking met Kunsthuis SYB, nodigt kunstenaars uit een voorstel in te dienen voor hun eerste gezamenlijke residency programma. Dit tweedelig programma is een bijzondere kans voor kunstenaars met een interesse of nieuwsgierigheid naar filosofie om een onderzoek tijdens een semester aan King’s College te ontwikkelen, waarna zij in Kunsthuis SYB de gelegenheid zullen krijgen op basis hiervan nieuw werk te ontwikkelen.

Kunstenaars werkzaam in elk discipline kunnen een aanvraag doen door een voorstel in te dienen naar aanleiding van één van de twee deelnemende modules (zie onderaan voor details; één kunstenaar per module zal worden geselecteerd). Het werk dat tijdens de residency wordt geproduceerd zal worden getoond tijdens een presentatie in Kunsthuis SYB, en later in het jaar te King’s College in Londen.

Wat biedt de residency?

Aan King’s College krijgen de kunstenaars een tijdelijke studentenpas (zij zijn volwaardig student voor het spring term, 16-1-2017 tot 28-4-2017). Zij worden verwacht de lezingen bij te wonen waarvoor zij aanvraag hebben gedaan, en zullen gedurende deze tijd door de docent en de curator van het programma ondersteund worden. King’s kan geen woon- of werkruimte bieden (behalve bibliotheek hot-desks), en geselecteerde kunstenaars zullen zelf voor onderdak moeten zorgen. Het CPVA biedt een fee van £700, en daarnaast tot maximaal £500 aan onkosten. King’s faciliteert tot slot een presentatie van het werk van de kunstenaars rond het einde van 2017.

Bij Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag, Friesland) krijgen de kunstenaars voor een periode van zes weken woon- en werkruimte (18-9-2017 tot 30-10-2017). Daarnaast biedt SYB organisatorische ondersteuning, artistieke ondersteuning en feedback, publiciteit, en een presentatie van (nieuw) werk. Gedurende de residency wordt de kunstenaar ter ondersteuning gekoppeld aan een begeleidend kunstenaar of curator uit SYB’s programmeringscommissie, en aan een schrijver/criticus die aan het eind van de tijd in SYB over het werk van de kunstenaars zal schrijven. SYB biedt tot slot een budget van €1000 voor leef- en materiaalkosten.

Wie komt in aanmerking?

Aanvragers moeten afkomstig zijn uit de Europeese Unie. Zij mogen in elk discipline werkachtig zijn, en op elk punt in hun carriere staan.

Hoe aanvraag te doen?

Download eerst een aanvraagformulier van de CPVA of de SYB website. Vul deze in (dit kan electronisch), en stuur deze, samen met maximaal 5 afbeeldingen (van elk maximaal 2MB) en een CV, naar philosophyandvisualarts@gmail.com. Vermeld graag ‘application Hamilton’ of ‘application Callanan’ als onderwerp van de email..

Deadline voor aanvragen is middernacht op 1 December 2016. Een selectie zal gemaakt zijn op uiterlijk 12 December 2016.

De modules waarvoor kan worden aangevraagd:
(gezien deze in het Engels gedoceerd zullen worden zijn ook deze samenvattingen in het Engels)

Christopher Hamilton on The Search for Meaning

Through lectures and seminars Christopher Hamilton will explore with students some of the ways in which philosophers and others have struggled to make sense of the human condition. They will investigate ways in which both philosophical and literary texts approach this issue and what their distinctive contributions to this are. They will be encouraged to develop an open-ended, exploratory style of thought in which answers arrived at are less important than grasping the difficulty of formulating the most helpful kinds of questions in the present context. They will, however, of course, be expected to engage with texts in a rigorous manner, reading closely and carefully, exploring the ways in which different kinds of texts make different demands on readers. Key questions include: How can we make sense of life in the light of the ‘death of God’ or the barbarities of the twentieth century? How do violence and justice relate to the struggle to make sense of life? How do modern, bourgeois individuals make sense of their lives? Is the only real answer to the need for meaning one of resolute scepticism? The texts used in this module are: Tolstoy, A Confession; Kleist, Michael Kohlhaas; Primo Levi, If This is a Man and The Drowned and the Saved; Virginia Woolf, The Waves; and Montaigne, ‘On Experience’.

John Callanan on Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals

John Callanan will be lecturing on Kant’s foundational text on ethics, the Groundwork of the Metaphysics of Morals.Questions addressed include: is it possible to define what a ‘morally good’ action really is? Can someone ever really know whether they have acted for truly moral reasons? Is morality itself a mere invention of human beings? Kant’s answers to these questions involve fascinating and complex theories of the nature of moral value, of how the human being is valuable in itself, how human beings can be understood as belonging to ‘two worlds’, how moral reality can in fact be ‘constructed’, and finally how some questions regarding human nature and morality actually go beyond the very limits of knowledge itself.

 

cpvalogo