31 maart t/m 31 mei 2017

Open Call Curator

voor de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag

Afbeelding: Pumping Intuition - Tom Kok

Over Kunsthuis SYB

Kunsthuis SYB is in 2000 opgericht vanuit het gedachtegoed van de experimentele galeriehouder Sybren Hellinga. Sindsdien heeft Kunsthuis SYB zich ontwikkeld tot een unieke artist residency met een stevig fundament in zowel de regio als in de (inter)nationale kunstwereld. De missie van Kunsthuis SYB is onlosmakelijk verbonden met het huis dat Sybren Hellinga naliet en de omgeving waarin het zich bevindt. Kunsthuis SYB is een open, gastvrije woon- en werkplek in de luwte van de kunstwereld, waar experiment, onderzoek en samenwerking centraal staan.

SYB zet zich organisatie breed in voor zowel het artistieke en theoretische experiment alsook de ontwikkeling van talent in de hedendaagse kunst. Dit behelst dat Kunsthuis SYB zich ten doel stelt de artistieke en professionele ontwikkeling van zowel kunstenaars als curatoren te faciliteren en stimuleren. Hiertoe voorziet Kunsthuis SYB hen van middelen en kennis; residents krijgen de tijd, de ruimte, budget, feedback en ondersteuning om een volgende stap te kunnen zetten in hun praktijk en zij worden uitgedaagd zich zowel inhoudelijk te verdiepen als professioneel te ontplooien.

 

Over de Triënnale van Beetsterzwaag

Kunsthuis SYB organiseerde van 10 tot 14 september 2015 De eerste triënnale van Beetsterzwaag: Sfear fan Ynset. De Triënnale betrof een uitgebreid parcours door het dorp; langs velerlei kunstwerken en performances die in de afgelopen jaren ‘geboren’ zijn in Beetsterzwaag, maar vervolgens op vele andere plekken zijn ‘getogen’ – in de stad of het uitgestrekte buitenland. Tijdens de Triënnale werden deze kunstwerken teruggehaald naar het dorp van conceptie en op locatie gepresenteerd aan een breed en nieuw publiek.

Het publiek werd uitgenodigd een wandelroute te volgen door het pittoreske Beetsterzwaag. Hier werden circa tien rijksmonumenten aangedaan, naast ander cultureel erfgoed en de omgelegen natuur. Op de totaal veertien locaties kregen de bezoekers kunstwerken, performances, workshops, films, muziek en ontmoetingen met kunstenaars aangeboden.
Voor meer informatie, zie http://triënnalevanbeetsterzwaag.frl/

 

Over 2018: Leeuwarden- Friesland Culturele Hoofdstad

De Tweede Triënnale van Beetsterzwaag zal onderdeel zijn van de officiële randprogrammering van Leeuwarden – Friesland Culturele Hoofdstad 2018 (LFCH). Zie: http://www.2018.nl/nl. Het belangrijkste thema en vertrekpunt voor LFCH is Iepen Mienskip (open gemeenschap, open community).

Uit het bidbook van Lwd 2018: ‘The term Mienskip is derived from times when the struggle against water led people to join forces, sharing talents with the goal of building terps and dykes for the common good. Mienskip has brought a heritage of new land that typifies the northerly and western regions of the Netherlands and has made our country a world renowned authority on land and water management. With our bid for European Capital of Culture, we aim to re-invent this old Frisian spirit of shared community feeling. We redefine it and embrace an open Mienskip: an outward-looking, 21st century version of Frisian community feeling.’ (http://www.2018.nl/nl/iepen-mienskip)

In Beetsterzwaag staan er voor 2018 veel initiatieven gepland (zowel professioneel als op amateur basis); en SYB beoogt qua pr-marketing dan ook samen te werken met verschillende andere partijen in het dorp onder de noemer Beetsterzwaag Culturele Hoofdstraat 2018.

 

Open call

In dit kader doet Kunsthuis SYB nu een Open Call voor projectvoorstellen voor de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag in 2018.

Curatoren en kunstenaars-curatoren kunnen een voorstel indienen voor een tentoonstellingsconcept gebaseerd op het archief van Kunsthuis SYB (voormalig residenten), maar ook een combinatie van SYB alumni met zelf aan te dragen (nieuwe) kunstenaars behoort tot de mogelijkheden. Voorstellen die in gaan op de uitgangspunten, context en/of omgeving van SYB worden gewaardeerd.

De programmeringscommissie en artistiek leider van SYB zullen gezamenlijk een selectie maken uit de ingediende projecten. Naar aanleiding van gesprekken zal een voorstel worden uitgekozen en uitgenodigd voor verdere uitwerking in samenwerking met de artistiek en zakelijk leider van SYB. Het project zal uiteindelijk in het najaar van 2018 worden gerealiseerd.

Het archief van SYB is op dit moment in te zien via onze jaarverslagen. Alle jaarverslagen bekijken of downloaden: https://www.kunsthuissyb.nl/?page_id=2710

 

Beoordelingscriteria

– artistieke kwaliteit
– aansluiting bij de missie, visie en werkwijze van Kunsthuis SYB
– de bijdrage aan het (inter)nationale discours aangaande de hedendaagse artistieke praktijk
– inhoudelijke aanknopingspunten met de plattelands/dorpscontext van Kunsthuis SYB enerzijds en/of      internationale context van Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdstad 2018 anderzijds.
– oog voor (lokale) samenwerking en uitwisseling; met partnerorganisaties en Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Procedure indienen van projectvoorstellen:

Projectvoorstellen worden als 1 pdf-document ingediend per mail, op uiterlijk 31 mei 2017 en gericht aan Maritt Kuipers (info@kunsthuissyb.nl), met als onderwerp ‘Open Call Triënnale’

Taal projectvoorstellen: Nederlands

Kunsthuis SYB is op zoek naar inhoudelijke voorstellen voor de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag en nog niet naar gedetailleerd uitgewerkte projectplannen. We willen de werklast voor het deelnemen aan deze oproep bewust beperkt houden.

Het projectvoorstel moet verplicht bestaan uit volgende elementen:

1. De gegevens van de indiener (naam, voornaam, adres, telefoon, e-mail)

2. Recent Curriculum Vitae en portfolio (max. 10 pagina’s) van de indiener met een lijst van tentoonstellingen en andere relevante informatie (bv. online informatie over eerdere projecten, referenties)

3. Concept van het projectvoorstel en motivatie tot deelname en informatie over de voorgestelde kunstenaars (max. 800 woorden).

4. Voorstel voor mogelijke publieke activiteiten die het projectvoorstel kunnen begeleiden (max. 300 woorden)

Verloop procedure:
Uiterste datum van indiening projectvoorstel: 31 mei 2017.
Gesprekken: juni 2017
Uitwerking projectplan: in overleg in Kunsthuis SYB
Realisatie: September 2018

Meer informatie:
Voor meer informatie kan je bellen of mailen met Maritt Kuipers, artistiek leider van Kunsthuis SYB, info@kunsthuissyb.nl of 06-14947612 / www.kunsthuissyb.nl