13 maart t/m 15 mei 2016

OUTDOOR STRUGGLING

Tentoonstelling John Kørner

Tot en met 15 maart toont Museum Bevédère een selectie van de schilderijen die de toonaangevende Deense kunstenaar John Kørner maakte tijdens zijn artist in residenceverblijf in Kunsthuis SYB. Kørner (1967) woont en werkt te Kopenhagen en exposeert internationaal.

Op uitnodiging van Kunsthuis SYB werkte Kørner in de periode september-oktober aan een reeks schilderijen, waarin hij zich inspireren door zijn tijdelijke Friese omgeving. Dat resulteerde in een reeks schilderijen waarin hij de lichtheid en openheid van het Noord-Nederlandse landschap verbond met imaginaire landschappen, gelardeerd met motieven die verwijzen naar zijn Scandinavische herkomst, (voet)reizen en de actualiteit.

Uit de reeks in Kunsthuis SYB geschilderde werken koos het museum voor die schilderijen, waarin Kørner zonder verder commentaar refereert aan de huidige vluchtelingenproblematiek. De gestalten van mensen – motieven die hij ontleende aan beelden uit de media – figureren in zijn schilderijen, zonder dat ze werkelijk zijn opgenomen in de landschappelijke setting. Als elementen die een andere realiteit vertegenwoordigen zweven ze boven de horizon tegen het ijzige wit van de ondergrond. En als zodanig hebben ze binnen het schilderij eenzelfde vervreemdende werking als de amorfe, uiteen vloeiende verfvlekken, met als beslissend onderscheid de inhoudelijke impact die de weergave heeft van mensen die anderen dragen en van doden die met dekens zijn toegedekt.

Kørner schildert bij voorkeur met verdunde acrylverf, kiest voor een schetsmatige (tekenachtige) uitwerking, combineert abstracte en figuratieve motieven en geeft veel ruimte aan het wit van de ondergrond. Zijn werk draagt daardoor het karakter van de vluchtige verschijning – opgeroepen door de bestendigheid van de natuur en het menselijk existeren in het hier en nu.

De presentatie van Kørner is tot stand gekomen door samenwerking tussen Kunsthuis SYB en Museum Belvédère.