Noordenaars

Wij, Noordenaars, staan voor experiment, ontwikkeling van talent en de productie van nieuwe kunst.

Noordenaars is een platform voor presentatie-instellingen in Noord-Nederland en is geïnitieerd door Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), NP3 (Groningen), CBK Groningen (Groningen), VHDG (Leeuwarden), KiK (Kolderveen), SIGN (Groningen) en Academie Minerva (Groningen). Recent hebben zich Media Art Friesland (Leeuwarden) en Noorderlicht (Groningen) daarbij gevoegd. Met Noordenaars kun je op de hoogte blijven van al onze activiteiten. Bovendien zullen we in de toekomst samen activiteiten gaan organiseren.

Wij, Noordenaars, verbinden vanaf nu onze krachten en ontwikkelen activiteiten en kiezen voor meer zichtbaarheid en herkenbaarheid en versterken gezamenlijk onze eigen programma’s.

Presentatie-instellingen zijn essentieel voor de kunst- en cultuursector. Bij ons ontwikkelen veelbelovende, (inter)nationale kunstenaars nieuw werk, zonder de druk van een vooraf bepaald doel of verkoop. Ze experimenteren en nemen risico’s! Dit is noodzakelijk voor de beeldende kunst en werkt net als elke avant-garde door in alle cultuuruitingen.
Noordenaars zetten zich in voor het behoud en verdere ontwikkeling van het uitzonderlijke, innovatieve kunstklimaat in Noord-Nederland. We combineren onze kennis, ervaring en netwerken, stemmen programma’s scherper op elkaar af en verdiepen ons verder.

www.facebook.com/noordenaars

www.noordenaars.nl