21 september t/m 25 oktober 2011

POST OBJECT LAG

Residency Emily Williams

Als gastcurator van Nieuwe Vide (Haarlem) ontwikkelde de kunstenaar Emily Williams in 2010 The Object Lag, een rijk geschakeerd project dat vrijwel een heel jaar in beslag nam. In Beetsterzwaag, een jaar later, wil Williams de tijd nemen om in alle rust te reflecteren op The Object Lag onder de noemer Post Object Lag. Ze legt hierbij haar rol als curator naast zich neer en vertrekt als kunstenaar vanuit haar persoonlijke ervaring en herinnering.

Williams is in de eerste plaats kunstenaar en beschouwt haar curatorschap als een vorm van performance. Haar project in de Nieuwe Vide benadrukte het spanningsveld tussen het proces en de perceptie van het object als onveranderlijk sluitstuk. Hiermee bood The Object Lag een conceptueel kader voor een gevarieerd programma van performances, workshops, gesprekken, lezingen en andere bijdrage van meer dan 50 participanten. In The Object Lag maakte Williams de praktijk van het doen tot het eigenlijke materiaal door de materiële productie van het object bewust uit te stellen in de voortdurende organisatie en ordening van een zich organisch ontwikkelende programmering van events. De presentaties, de gesprekken met kunstenaars en ontwerpers, de discussies tijdens de productie, de ervaringen en de herinneringen van het publiek, de invloed van het project op de persoonlijke levenssfeer van de kunstenaar, de kleinste details van de uitwerking: alles maakte deel uit van wat Williams ziet als één grote performance. Een performance die uitvoerig werd gedocumenteerd.

Tijdens haar verblijf in kunsthuis SYB zal Williams zich door deze berg aan documentatiemateriaal worstelen op zoek naar een passende methode en vorm waarin ‘het geheugen’ van The Object Lag kan worden vastgelegd. Een geheugen dat is opgebouwd uit verloren momenten, minuscule details, momenten van transformatie en persoonlijke ervaringen. Een geheugen dat voortleeft in individuele herinneringen die onderhevig zijn aan verandering. Williams vroeg Suzie Hermán en Roland Vos om enkele dagen in het kunsthuis te verblijven en bij te dragen vanuit hun eigen ervaring. Suzie Hermán was gedurende The Object Lag Williams assistent, Roland Vos was verantwoordelijk voor de techniek. Voor Williams functioneerden beide als een onmisbaar intern publiek. Terwijl bezoekers slechts de afzonderlijke, publieke onderdelen van het programma hebben meegemaakt, deelt Williams met Hermán en Vos haar ervaring van het project als een samenhangend geheel dat zich ook achter de schermen voortzette.

Emily Williams (1980, UK) leeft en werkt in Haarlem, Nederland. In 2010 was ze gastcurator bij Nieuwe Vide, Haarlem. Daar ontwikkelde ze het project The Object Lag. Binnen dit project ging ze samenwerkingsverbanden aan met het Teylers Museum, Het Dutch Art Institute /ArtEZ , Archive Kabinett (Berlijn) en Kunsthuis SYB. Ze gaf les aan de deeltijdopleiding van de Gerrit Rietveld Academie (DOGtime) en als lid van de programmeringcommissie van kunsthuis SYB (2005-2008) initieerde ze verschillende projecten waaronder; a Methods – Remotley (2008), The Expanding Pie (2007) Dogtime in SYB (2006). Ze studeerde Autonome Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld Academie en behaalde in 2008 haar masterdiploma aan het Dutch Art Institute. Het curatorschap van Emily Williams is voor haar een vorm van performance en is innig vervlochten met haar kunstenaarschap. Hierin zoekt ze naar een methode die de kortstondige werkelijkheid van het moment benadrukt. Ze doet dit door het maakproces en de ervaring van de toeschouwer voorop te stellen. Emily Williams maakt gebruik van tekst, performances en samenwerkingsverbanden, waarbij haar persoonlijke ervaring bepalend is voor haar werkwijze.

Suzie Hermán (1986, NL) was gedurende The Object Lag Williams assistent. Hermán doet een onderzoeksmaster kunstwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit deze opleiding deed ze onder andere onderzoek naar curatorschap als vorm van performance. Momenteel is ze ook werkzaam als assistent curator in Museum Hilversum.

Roland Vos (1979, NL) was gedurende The Object Lag verantwoordelijk voor de techniek. Vos volgde de opleiding Luchtvaarttechnologie in Haarlem waarbij zijn interesse vooral uitging naar de theoretische aspecten van stabiliteit en besturing, systeem theorie en wiskunde. Na deze opleiding is hij bij de Nieuwe Vide werkzaam geworden als technicus en video documentalist.

POST OBJECT LAG
Emily williams
Projectperiode 21 september t/m 25 oktober 2011

Dit project wordt mede gefinancierd door de Mondriaanstichting.

This residency follows SYB’s collaboration with Nieuwe Vide during The Object lag, Cross-Reference organized by Emily Williams together with Maja Bekan and Suzie Hermán. (September, 2010)