9 mei t/m 19 juni 2012

SKETCH OF THE LANDSCAPE

Residency Ruth Verraes

De manier waarop we vorm geven aan onze omgeving lijkt bepaald door onze veronderstelling dat taal en werkelijkheid met elkaar samenvallen. Wanneer ik bijvoorbeeld een landschap beschrijf, krijg jij een beeld van een landschap. Maar deze vorm valt nooit samen met mijn omschrijving van het landschap of met het landschap zoals het zich aan mij voordoet wanneer ik er doorheen loop. Kan ik dit landschap überhaupt zien, zonder er gedachten over te vormen?

In het werk van de beeldend en tekstueel kunstenaar Ruth Verraes, wordt het landschap ontkleed tot op het bot. In haar installaties zoekt ze naar een idee van een landschap dat ontsnapt aan de begrenzingen van de taal. Alles wat makkelijk in woorden te vatten is, laat ze buiten het kader van haar foto’s vallen om vervolgens de taal te herintroduceren in tekstfragmenten die ze zorgvuldig opstelt in de ruimte alsof het objecten zijn.

In Kunsthuis SYB wil Ruth Verraes de realiteit, de verbeelding en de beschrijving van het landschap aan elkaar laten raken ondanks hun verschillen. Tijdens vele wandelingen verzamelt ze het materiaal voor haar werk: woorden, kleuren, vormen, verhalen, begrippen, beelden etc. Werken en wandelen wisselen elkaar af in een vloeiende dialoog met het landschap. Tegelijkertijd maakt Verraes een tweede vertaalslag door kunstenaars en schrijvers te vragen haar werk te omschrijven. Op deze manier wordt het landschap in en om Beetsterzwaag van alle kanten bekeken, gedeconstrueerd, verwerkt en opnieuw geconstrueerd om uiteindelijk gepresenteerd te worden aan de bezoeker in een lezing, een installatie en een beeldessay.

Ruth Verraes (Kortrijk, 1980) woont en werkt in Amsterdam en tijdelijk in Berlijn. Ze studeerde Grafische vormgeving, Typografie en Onderzoek aan het St. Lucas in Gent en Beeldende Kunst en Schrijven aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Ruth Verraes is een van de initiatiefnemers van het online archief van het gewezen literaire tijdschrift Raster en maakt deel uit van de redactie van diens opvolger Terras. Verraes ontving voor haar verblijf in SYB een stimuleringssubsidie van het Fonds BKVB.

Openingstijden werkperiode:
iedere zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Eindpresentatie zondag 10 juni:
12:00  brunch
14:00  presentatie met interventies van beeldend kunstenaars Mathilde van Beekhuizen, Lotje van Lieshout, Richtje Reinsma en Arthur Stokvis

Contact:
Ruth Verraes
www.ruthverraes.com
E-MAIL

Dit project wordt mede gefinancierd door het Mondriaan Fonds en Fonds BKVB.