21 april t/m 31 augustus 2017

SYB zoekt nieuwe leden programmerings-commissie

De programmeringscommissie (PC) van Kunsthuis SYB vormt samen met de artistiek leider het inhoudelijke hart van de organisatie. De PC heeft een wisselende bezetting van vier tot zes leden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de programmering en het inhoudelijk begeleiden van de residents (projectkunstenaars) en de schrijvers van SYB’s Schrijversprogramma.

Voor versterking van de PC is SYB op zoek naar kunstenaars, curatoren of kunsthistorici met heldere opvattingen over hedendaagse kunst en kennis van actuele ontwikkelingen binnen de kunstwereld.

De PC vergadert gemiddeld eens per zes weken in Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag. Daarbij is het belangrijk aanwezig te zijn bij presentaties en activiteiten van SYB of tijdens het begeleiden van de projecten in SYB. Doorgaans worden PC-leden aangesteld voor een periode van minimaal twee en maximaal vier jaar. SYB biedt – naast reiskostenvergoeding en een kleine vrijwilligersvergoeding – ruimte voor eigen initiatieven, ontwikkeling van je talenten en kennis, en gelegenheid tot het opdoen van ervaring als curator.

Kijk voor meer informatie op www.kunsthuissyb.nl, of neem contact op met artistiek leider Maritt Kuipers: 06-14947612 / info@kunsthuissyb.nl
Reageren kan door voor 31 augustus een e-mail met een heldere motivatie en je CV te sturen naar info@kunsthuissyb.nl