Schrijversprogramma 2014

Interview with Marianna Liosi and Alessandra Saviotti
Vincent van Velsen | WHEN SPECTATORS WORK, WORKERS OBSERVE – The beginning is the last part to be created

When spectators work, workers observe: a collective/polyphonic interview
Angela Serino | WHEN SPECTATORS WORK, WORKERS OBSERVE – The beginning is the last part to be created

De Paradox van Luiheid
Vincent van Velsen | IN PRAISE OF LAZINESS

Het komen en gaan van een afgezet boomblad
Anne van Leeuwen | DJIP YN IT OERWALD – DIEP IN DE JUNGLE

Friezen opmeten als kunst
Marian Cousijn | THREE MAN HIGH

It ferhaal fan de bistetún / Beestenboel in Beetsterzwaag
Josien Zuidema | SYB’S DEELNAME AAN KUNSTWEEKEND BEETSTERZWAAG

In search of a moral ritual
Judith Spijksma | IN SEARCH OF A MORAL RITUAL

‘Ik ga op reis’ zei het zebrapad
Judith Spijksma | SYB IN OPTOCHT OP KONINGSDAG BEETSTERZWAAG

Over zingen op de fiets en publieke waanzin 
Brenda Tempelaar | DE WISSEL

Vluchtbasis – om te vluchten, neer te storten en weer op te stijgen
Anne van Leeuwen | VLUCHTBASIS

Apice for Artists
Judith Spijksma | CASUS APICE FOR ARTISTS