SCHRIJVERSPROGRAMMA 2017

Hybride Symbiose: een overdenking over samenwerken via Mingler
door Menno Vuister | JOINT FORCES

Alison Yip and God SYB
door Céline Mathieu | ENOUGH RUMOURS TO SWING A CAT

Gruis en de geur van gras
door Arianne Kamsteeg | PLAYTIME – ELFDE K_NSTVL___ FESTIVAL

Van Londen naar Beetsterzwaag
door Yasmijn Jarram | CPVA SYB

De beweging het pantser uit
door Ananda Serné | THE CITY AS CANVAS

Elementen van een apocalyps of evolutie
door Anne Marijn Voorhorst | THE CONCRETE : THE MOUNTAIN