15 juli t/m 31 augustus 2000

THUIS

Tentoonstelling Boele Bregman

Het door Syb Hellinga verzamelde werk van de schilder/dichter Boele Bregman (1918-1980) is, na geruime tijd in het Fries Museum te zijn ondergebracht, weer thuis in het nieuwe Kunsthuis Syb. De collectie bestaat uit vijftien schilderijen, een dertigtal etsen, proefdrukken, nieuwjaarskaarten en een klein aantal plastieken. De schilderijen zijn onlangs gerestaureerd en verkeren in prachtige staat. Ter nagedachtenis aan de op 3 maart 2000 overleden Syb Hellinga, worden in zijn voormalige galerie de werken getoond die hem het meest dierbaar waren en kenmerkend zijn voor zijn hechte, emotionele band met de kunstenaar. De vriendschap tussen Syb en Bregman duurde van 1957, het jaar waarin Syb ‘De Dorpsgek’ en ‘Zelfportet’ verwierf, tot Bregmans overlijden in 1980. In de tussenliggende jaren voerden beiden op hun manier strijd voor een rechtvaardiger samenleving. Waar Syb in de jaren ‘60 actief was in de verzetsbeweging tegen het Griekse kolonelsbewind, uitte Bregman zijn frustraties over het uitblijven van fundamentele veranderingen na de Tweede Wereldoorlog in etsen als ‘Behalve Verolme en God gaat iedereen kapot’. De zuivere kunst versus compromissen, onoprechtheid en bedrog. De laatste nieuwjaarskaart van Bregman aan Syb besluit het overzicht. Kunsthuis Syb zal na deze tentoonstelling het gedachtegoed van Syb Hellinga in ere houden door hedendaagse kunstenaars een podium te bieden voor compromisloze experimenten.