23 november 2016

toekenning Mondriaan Fonds

Nieuws

Kunsthuis SYB is ontzettend blij met de bijdrage van het Mondriaan Fonds voor het programma van 2017 én 2018! Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector.

SYB zet zich organisatiebreed in voor zowel het artistieke en theoretische experiment alsook de ontwikkeling van talent in de hedendaagse kunst. Onderzoek, samenwerking en uitwisseling spelen hierbij een belangrijke rol.Kunsthuis SYB stelt zich ten doel de artistieke en professionele ontwikkeling van zowel kunstenaars als curatoren te faciliteren en stimuleren. Hiertoe voorziet Kunsthuis SYB hen met middelen en kennis; kunstenaars en curatoren krijgen de tijd, de ruimte, het budget, de feedback en de ondersteuning om een volgende stap te kunnen zetten in hun werk en worden uitgedaagd zich zowel inhoudelijk te verdiepen als professioneel te ontplooien.

De steun van het Mondriaan Fonds is essentieel voor het voortbestaan van Kunsthuis SYB.

Uit de beschikking van het Mondriaan Fonds:

“De commissie waardeert hoe SYB het evenwicht tussen locale en nationale impact in de afgelopen jaren goed heeft uitgebouwd. De instelling combineert een bescheiden groei met het vasthouden aan de eigen kracht als plek voor praktijkervaring waar jonge kunstenaars en curatoren een betekenisvolle stap kunnen zetten. SYB weet volgens de commissie een gedegen residencyprogramma neer te zetten. De instelling is een van de plekken in Nederland waar kunstenaars in relatieve afzondering een residency hebben. De residency onderscheidt zich door de ruimte voor experiment en onderzoek in een publieke omgeving in combinatie met de relatieve rust en afzondering van de locatie. De commissie is overtuigd van de presentatieplannen en het daaraan gekoppelde groeiende publieksbereik. Tot slot weegt de commissie het regionale belang mee. Het initiatief van SYB om Noordenaars, een platform voor presentatie-instellingen in Noord-Nederland op te richten, vindt zij daarbij een goede ontwikkeling.”

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn voor het DNA en spreiding van de beeldende kunst. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s, van Friesland tot Curaçao.

 

Kijk hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen op.
Lees meer over de ondersteunde projecten op www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd/.