6 oktober t/m 3 november 2002

VIRTUELE RUIMTE – BURO REIS

Residency Aimée Terburg, Manja van der Storm

‘Buro Reis’ zal neerstrijken in Kunsthuis SYB om onderzoek te doen naar het fenomeen mentale reis. Ons onderzoek richt zich op herinneringen en associaties. Het herinneringscentrum in de hersenen, in het Latijn Hippocampus genaamd, is een grote verzamelplek voor herinneringen die op verschillende manieren getriggerd kunnen worden. Het beeldgeheugen, de gratis bioscoop die een ieder bij zich draagt, kan gaan draaien door de prikkels van geur, een beschrijving van een plaats en zijn sfeer, een reisverslag, door een foto, een muziekflard of een gesprek over deze prikkels. Daarbij komen ook de bijbehorende gevoelens los. Er is geen sprake van een strakke controle over de manier hoe deze herinneringen en gevoelens losgemaakt worden. Soms herinner je je iets van een reis en weet je op dat moment dat het 10 of 20 jaar blijkbaar ergens in je hoofd opgeslagen was zonder dat je het bewust wist. Ons onderzoek naar de mentale reis richt zich verder op: -de vraag of iemand een reiservaring kan ondergaan, door alleen deelgenoot te zijn van een achtergelaten beeld: een omschreven herinnering, gedocumenteerde restanten in de vorm van een foto, souvenir of ansichtkaart, geluid of geur. -de hulpmiddelen voor herinneringen en associaties in woord, beeld, geluid: reisverhalen, foto’s en souvenirs -in hoeverre hulpmiddelen bij herinneringen het zelfstandig geheugen beïnvloeden of vervangen. Hoe reëel en betrouwbaar is een herinnering n.a.v. bijvoorbeeld een foto? -de vraag of we via het verwerken van de in de aanloop naar ‘Buro Reis’ verzamelde reisverslagen en verhalen of vakantiefoto’s / ansichtkaarten van anderen -uitgewerkt in autobiografisch woord, beeld, geluid of geur- de bezoekers met onze persoonlijke reacties weer kunnen prikkelen in hun herinneringen en associaties.

Bij dit onderzoek putten we zowel uit onze eigen herinneringen als uit die van bezoekers. Hun bijdragen zijn onmisbaar en van vitaal belang voor de ontwikkeling van het project en de verschijningsvorm van de installatie. ‘Buro Reis’ spoort mensen -anders dan een echt reisbureau dat mensen fysiek op reis laat gaan- aan om in gedachten een eigen reis of die van een ander te beleven of her(be)leven. Hierbij functioneren wijzelf als katalysator in de functie van ‘reismakelaar’. Onze eigen werken in woord, beeld, geluid of geur exposeren we in Kunsthuis SYB. De bezoeker kan onbeperkt op reis, zonder fysiek van zijn of haar plaats te komen. De virtuele ruimte krijgt in gedachten een eigen, maar steeds andere vorm.

In de aanloop van het project vragen we aan zoveel mogelijk mensen in woorden een beschrijving van een herinnering aan een vakantie of reis te noteren. Of een beschrijving van een geur die je aan die ene reis doet denken. Ook is het mogelijk een vakantiefoto, souvenir, muziek of geluid ter beschikking te stellen. Als reismakelaars inventariseren wij de inzendingen en leggen een herinneringenverzameling aan, getiteld ‘Hippocampus’. Dit materiaal zal tijdens de aanloop als inspiratie en associatiebron dienen voor nieuw werk in woord, beeld etc. Dit werk zal geëxposeerd worden in Kunsthuis SYB en is naast het tonen ervan bedoeld als prikkel voor de Hippocampus van de bezoeker.’Buro Reis’ biedt de bezoeker gelegenheid in twee speciaal ontworpen, afgesloten reiscabines plaats te nemen om zijn of haar associatie en / of herinnering toe te vertrouwen aan papier in woord of beeld. ‘Buro Reis’ voegt deze achter te laten herinnering toe aan de expositie. Een volgende bezoeker kan op zijn beurt ook op dit werk reageren. De wisselwerking tussen woord en beeld zal tijdens het project gaande worden gehouden. De geëxposeerde Hippocampus zal er voortdurend anders uitzien, doordat wij telkens de bijdragen opnieuw zullen rangschikken en opstellen. De installatie zal, net als het geheugen een onophoudelijk komen en gaan van gedachten zijn. Een selectie uit de verzamelde herinneringen zal worden gepubliceerd op de website van ‘Buro Reis’ en opgenomen in de publicatie ‘Buro Reis’, die zal functioneren als een gedachten oproepend reis- en herinneringenboek.

De opening wordt verricht door de auteur Mowaffk Al-Sawad.