10 november t/m 8 december 2002

VIRTUELE RUIMTE – THÚS

Tentoonstelling Wim Bosch, Maurice van Tellingen, Lies Neve, Frank Mandersloot, Frank Halmans

Kunstruimte SYB in Beetsterzwaag heeft dit jaar een serie tentoonstellingen tot stand laten komen aan de hand van het thema ‘virtuele ruimte’. De door kunstenaar Maurice van Tellingen samengestelde tentoonstelling ‘thús’ zal hier een vervolg aan geven.

Het gebouw van Kunstruimte SYB is ontstaan door veelvuldige aanpassingen aan veranderende functies. Het resultaat is een archeologie van de ontwikkeling van het gebouw. Een museale ruimte om kunst te presenteren en gelijktijdig een monument voor het verleden van de plek. De meest karakteristieke eigenschap van dit verleden is wel de functie van woonhuis. Het is het geraamte van een huis dat ooit een levend ‘thuis’ was.

Zoals de geraamtes van dinosauriërs de mogelijkheid geeft tot speculatie over het uiterlijk en gedrag van het ooit levende die, geeft ook dit geraamte volop mogelijkheden om verschillende scenario’s te projecteren. Zo kan elke tentoonstelling in Kunstruimte SYB samen met de architectuur een nieuwe en fantastische identiteit vormen.

Om echter dit fenomeen volledig uit te buiten ligt het voor de hand om een werkelijkheid te genereren die dicht bij de historische functie blijft. Het geraamte is gezien z’n oorspronkelijke kwaliteit als woonhuis dan ook het meest geschikt om aangevuld te worden met werkelijkheden die in direct verband staan met de bewoning van het huis. Die werkelijkheden die een huis tot een thuis maken.

Vanaf 10 november zal er dan ook een tentoonstelling te zien zijn waaraan kunstenaars deelnemen die gevraagd zijn werken te kiezen of speciaal voor de ruimte te maken waarin hun specifieke idee over het begrip ‘thuis’ het meest tot uitdrukking komt om hiermee een virtueel ‘thús’ te maken.

Deelnemers: Wim Bosch, Frank Halmans, Frank Mandersloot, Lies Neve, Maurice van Tellingen.

Concept en samenstelling: Maurice van Tellingen.

Opening zondag 10 november 2002, 13:30 uur.

Tijdens de opening zal een lichte maaltijd geserveerd worden en zullen liederen ten gehore gebracht worden door de bekende Friese zanger Eddy Dykstra.

VIRTUELE RUIMTE – THÚS
Frank Mandersloot, Frank Halmans, Lies Neve, Maurice van Tellingen, Wim Bosch
Projectperiode 10 november t/m 8 december 2002