1 januari t/m 15 februari 2001

ZONDER TEKST EN UITLEG

Residency Telka van Dodewaard, Jennifer Kanary, Frank Jan van der Laan, Nanda Smits, Femke van Wachem en Allard Zoetman

De tweede-fase kunstopleiding van de Rietveldacademie te Amsterdam, het Sandberg Instituut, biedt een aantal van haar leerlingen de gelegenheid om in de relatieve afgezonderdheid en de inspirerende omgeving van Beetsterzwaag, verdieping in eigen werk te zoeken. De exposanten hebben zich voor deze gelegenheid laten inspireren door tekst en taal. De aanleiding daarvoor ligt reeds besloten in de manier van werken van de deelnemers. Het is echter voor het eerst dat men het thema letterlijk zal gebruiken. Er is zowel autonome sculptuur-werk te zien als installatief werk, dat in samenwerking ontwikkeld wordt gedurende de projectperiode. Voorafgaand aan de finale opening zijn in de twee weekeinden daarvoor de vorderingen reeds te zien zijn voor het publiek.

De deelnemende kunstenaars zijn Telka van Dodewaard, Jennifer Kanary, Frank Jan van der Laan, Nanda Smits, Femke van Wachem en Allard Zoetman.