4 maart t/m 19 april 2009

ENCOUNTER

Residency Masashi Echigo

De Japanse kunstenaar Masashi Echigo strijkt de komende weken neer in Beetsterzwaag. Met zijn grote beeldhouwkunstige installaties verandert Echigo de perceptie van de ruimtes die hij onder handen neemt. Uitgangspunt van zijn werk is het verschil in benadering van de ruimte tussen Japan en het Westen, en Echigo’s beleving van westerse bebouwing.

Echigo is geïnteresseerd in het binnen en het buiten als een fysiek en mentaal gegeven. Dit wordt erg verschillend beleefd en toegepast in Japanse en Westerse ruimtes. Echigo houdt zich bezig met de overgangen tussen binnen en buiten en het gevoel van ontkoppeling en beklemming in ruimtelijke constructies.

In SYB zal het werk van Echigo een nauwe relatie aangaan met de omgeving. De kunstenaar onderzoekt voor zijn installatie de context van het huis en verwerkt materialen die hij in de buurt vindt. Echigo streeft naar een transformatie van het Kunsthuis waarbij de bezoeker zich bewust wordt van de fysieke afmetingen van de ruimte in verhouding met het eigen lichaam.

SYB maakt het werkproces openbaar door openstelling in de weekenden. Vanaf zaterdag 11 april is het eindresultaat te ervaren.

Masashi Echigo (Toyama, Japan, 1982) volgde tot 2007 opleidingen tot architectonisch vormgever in Tokyo en reist sindsdien als research fellow, onder andere bij het TrAIN Research Center Londen, en als artist-in-residence door Europa.

ENCOUNTER
Masashi Echigo
Projectperiode 4 maart t/m 19 april 2009

Presentatie:
zaterdag 11 april om 17 uur

Openingstijden tentoonstelling:
zaterdag 11 en zondag 12 april, donderdag 16 t/m zondag 19 april, van 13 tot 17 uur

Dit project wordt mede gefinancierd door de Mondriaanstichting en de provincie Fryslân.