14 t/m 15 september 2019

Jasper Coppes – An Unfinished Ode to Mud

Eindpresentatie & symposium

Jasper Coppes werkt sinds augustus in SYB. Vanuit Beetsterzwaag doet hij onderzoek naar het landschap in Friesland (vooral naar de Wadden), en werkt hij aan een film die hij opnam in Groenland.  In recent werk hield Jasper zich bezig met de processen die het landschap en cultureel erfgoed maar ook ons collectief geheugen vormen. Beïnvloedt de voortdurende geologische formatie van de aarde de manier waarop wij erover denken? En andersom: welke invloed heeft ons denken op onze omgeving? En hoe kan deze wisselwerking tussen geest en omgeving in kaart worden gebracht?

Jasper deed al onderzoek in Groenland en Schotland, maar keert in SYB terug naar zijn ‘thuisbasis’ in Nederland om ook zijn relatie met het landschap hier te onderzoeken. Hij richt zich voornamelijk op de Wadden, en wil weten welke invloed de zout- en gaswinning heeft op de bodemdaling van het Waddengebied, welke invloed de stijgende watergrens en het afnemende sediment hebben, maar ook wie ons in deze strubbelingen zal bijstaan.

Als onderdeel van zijn onderzoek volgt hij ook actuele discussies over het toewijzen van rechten aan natuurgebieden.  In milieurechtszaken tegen de overheid wordt steeds vaker een beroep gedaan op mensenrechten. En met succes: de Nederlandse rechter erkende in de Urgenda klimaatzaak (2015) dat er mensenrechten in het spel zijn bij de beoordeling van de vraag of de Staat voldoende maatregelen neemt tegen klimaatverandering. De volgende stap om de basisvoorwaarden voor menselijk leven op peil te houden is het toekennen van rechten aan de natuur. Die rechten zouden wij dan moeten bewaken. (20 januari 2018, Trouw) Deze overtuiging vormt de kern van de rights of nature-beweging, die bepleit dat onze ecosystemen – en de erin levende dieren, planten en bomen – rechten krijgen, net zoals mensen en rechtspersonen die hebben. Een ander gebied waar deze discussie over gevoerd wordt is de Amazone (31 augustus 2019, NRC).

Eindpresentatie 14 en 15 september
Jasper Coppes presenteert de uitkomsten van zijn onderzoek An Unfinished Ode to Mud op 14 en 15 september in Kunsthuis SYB. Op zaterdag 14 (Open Monumentendag) en zondag 15 september toont hij delen van zijn film, een geluidscompositie die eerder te horen was op Into The Great Wide Open, en enkele afgedrukte videostills. Op zondag 15 september organiseert hij een symposium.

Symposium 15 september, 15:00 uur
Uitgangspunt van dit symposium is de tekst van Ursula K. Le Guin, ‘Don’t take me for granite’, waarin het land een stem krijgt – een gedachte die ook speelt in huidige discussies over het mogelijk aanwijzen van de Wadden als rechtspersoon: zo zou het gebied zelf partij kunnen zijn in juridische geschillen. Daarnaast vertoont Wim van Egmond ons beelden van de Wadden op het niveau van de microben, en gaat Jasper zelf in op zijn onderzoek, zijn film, en het landschap als levende entiteit. Josje Hattink, van SYB Circles, modereert de middag. Zij deed in SYB ook al onderzoek naar de geografische en culturele geschiedenis van de veengebieden rond Beetsterzwaag in haar project Drach.

Jasper Coppes (1984, Amsterdam) woont en werkt in Amsterdam. Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, rondde in 2014 zijn Master aan de Glasgow School of Art af, en was twee jaar resident aan de Jan van Eyck Academie. Zijn werk was onder andere te zien bij: Grazer Kunstverein, Oude Kerk Amsterdam, Galerie van Gelder en M HKA Antwerpen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.