7 mei t/m 14 augustus 2022

Kunsthuis SYB en Fries Museum presenteren: de Onkruidenier met SWIET – SWIT

Samenwerking

De Onkruidenier met SWEET - SWEAT tijdens Langstme triënnale in 2021. Foto: Femke Kersten

Tijdens Arcadia (7 mei t/m 14 augustus 2022) wordt de entreehal van het Fries Museum tot leven gewekt met een speculatieve installatie getiteld SWIET – SWIT.

Eind 2020 en begin 2021 verbleef kunstenaarscollectief de Onkruidenier bij Kunsthuis SYB voor een residency. Ze deden onderzoek naar de aanwezigheid van halotolerant leven, ofwel: leven dat zich aan kan passen aan de aanwezigheid van zout in de omgeving. Tijdens Langstme, de derde triënnale van Beetsterzwaag, gaven ze een activerende workshop bij het Witte Meer. Dit onderzoek zetten ze voort met hun installatie in het Fries Museum.

In een installatie van waterbakken laten zij de complexiteit zien van een veranderend klimaat: hoe past een plant zich aan een zouter wordende omgeving aan? Welke invloed heeft de kleur van licht op de groei van planten en hoe kan deze kennis ons na laten denken over toekomstige scenario’s in het verbouwen van voedsel? In de waterbakken worden verschillende eetbare planten op zoet en zout water gekweekt, in een zogenaamd ‘aquatisch productielandschap’. Het daglicht dat door de ramen van het museum naar binnenvalt, wordt gefilterd door een wolk van kleuren. Die kleuren hebben verschillende uitwerkingen; blauw licht bevordert de bladgroei en rood licht de bloei. Hiermee zinspeelt de Onkruidenier op de optimalisatie van dit effect zoals dat in de glastuinbouw met LED licht wordt toegepast.

De vorm van de bakken is gebaseerd op het weidevogelgebied Skrins in Friesland, gelegen in een ingepolderde geul van een middeleeuwse zeearm, de Middelzee. ‘Zoutminnende’ planten als Schorrezoutgras, de Zeebies en het Goudknopje komen dan ook veel indit gebied voor. De polder wordt als mislukt beschouwd,omdat de grond gedeeltelijk nat is gebleven; de mensheeft de zee hier niet volledig kunnen bedwingen. De Onkruidenier ziet dit landschap juist als potentieel voorde toekomst.

SWIET – SWIT is een samenwerking tussen Kunsthuis SYB, Fries Museum en de Onkruidenier en groeit mee met de 100 dagen durende cultuurmanifestatie Arcadia.

Achtergrond
SWIET – SWIT is het Friese deel van SWEET – SWEAT (sinds 2015), een langlopend artistiek onderzoek van de Onkruidenier naar de oneindige verbondenheid tussen zoet en zout in ons lichaam en in het landschap. Met een stijgende zeespiegel en een dalende bodem, vraagt de Onkruidenier hoe jij je daar als mens toe kunt verhouden. Terwijl we in Nederland continu het water beheersen met sluizen, dammen en dijken en het waterpeil systematisch in de gaten houden, stelt de Onkruidenier een ander perspectief voor: wat gebeurt er wanneer wij ons als mens aanpassen aan een veranderend landschap dat steeds natter en zouter wordt?

Het project sluit aan bij de tentoonstelling Á la campagne van het Fries Museum. Waar Á la campagne focust op landschappen vanuit het Franse licht en kleur, toont de Onkruidenier met hun installatie de rol die licht en kleur spelen bij het verbouwen van gewassen. Er zullen in het Fries Museum verschillende activiteiten plaatsvinden rondom deze zelfstandige installatie en presentatie.

Over Arcadia
De organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 (de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018) brengt in 2022 de eerste editie van de triënnale Arcadia. Dit vervolg op LF2018 bestaat uit een 100 dagen durend cultureel programma, waarmee de organisatie aandacht vraagt voor de toekomst van mienskip (maatschappij), landschap en erfgoed. Arcadia 2022 duurt van 6 mei tot en met 14 augustus 2022.

Mede mogelijk gemaakt door: