7 februari t/m 20 maart 2022

Liza Prins: Bitterswiet

Residency

Image: 9 herbs charm workshop, 2021. In collaboration with Layla Durrani

Bitterswiet – Een Onderzoek naar Tiny Mulder in Woord en Stem.

Liza Prins is de eerstvolgende kunstenaar die bij Kunsthuis SYB te gast is voor een residency. Van 7 februari t/m 20 maart duikt zij in het leven en het werk van Tiny Mulder.

Tiny Mulder was schrijfster, dichteres, journaliste en lid van het Friese verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar vasthoudendheid aan het schrijven in het (Westerlauwers) Fries, een taal die alleen gesproken en begrepen werd door grofweg 700.000 mensen, trok Liza’s aandacht als een daad van verzet tegen (identiteits-voorschrijvende) nationalistische stromingen die een de vernietiging van lokale culturen tot gevolg hadden, in de jaren 40, maar ook daarvoor en daarna.

Tijdens haar residentie zal Liza het idee van taal als verzet onderzoeken, maar ook de Friese taal als een specifiek gesitueerd voorbeeld hiervan in een Nederlandse context en als een middel om te beginnen met het leren van (en over) een niet-buitenlandse minderheidstaal en haar uitspraak en lichamelijke dimensie. Bij het leren over en met de Friese taal zal het werk en leven van Tiny Mulder zowel een belangrijk element in de methode van onderzoek als een bron van inspiratie zijn.

Een tweede bron waarmee Liza in dit project zal werken is een theorie die Adriana Cavarero naar voren bracht in haar boek For More Than One Voice, een theorie die benadrukt dat wanneer er een filosofie van de stem werd uitgewerkt (en dat gebeurde niet al te vaak) deze zonder uitzondering sprak over de stem als een algemeen concept, niet over de specificiteit van het in het lichaam gevoelde gesproken moment. Ze zegt dat we weer aandacht moeten besteden aan specifieke (gebruik van) stemmen en longen en lichaam en daar zelf mee aan de slag moeten gaan.

Met deze praktijken en ideeën in het achterhoofd wil Liza een workshop/collectieve leerervaring ontwikkelen waarin deelnemers het poëtische werk van Tiny Mulder in het lichaam zullen voelen, terwijl een letterlijke vorm van vertaling wordt vermeden, en daarmee ook het geweld dat zo’n vertaling (in het Nederlands) zou uitoefenen op haar werk. Een tweede element waar Liza aan zal werken is een verzameling teksten in het Fries en Engels, waaronder een aantal gedichten van Tiny Mulder, geannoteerd met zelfontwikkelde aantekeningen over de uitspraak, een tekst over Tiny Mulders leven en werk als schrijfster en verzetsheldin, een essay over stemgebruik en over een filosofie van de specificiteit van stem en taal als vorm van verzet naast wellicht een aantal andere werken, geschreven door schrijvers in SYB Circles of anderen, over de Friese taal, (over) Friese gedichten, of ander op woorden gebaseerd werk dat draait om de thema’s die Liza verkent.

Naast SYB Circles zal Liza samenwerken met Ed Knotter om een beeld te krijgen van de tonaliteiten die in Friese stemmen tot uitdrukking komen, de geschiedenis van het Fries en (non-)vertalingen. Ook zal zij werken met en bezoeken brengen aan Tresoar, het archief dat veel schatten herbergt als het gaat om Friese taal en cultuur, waaronder geluidsopnamen van Tiny Mulder.

Tijdens de residency van Liza is Kunsthuis SYB op zaterdagen en zondagen van 13:00 – 17:00 uur geopend – onder voorbehoud van de maatregelen omtrent het coronavirus.

Over de kunstenaar

Liza Prins is kunstenaar, onderzoeker en schrijver gevestigd in Amsterdam. Ze werd opgeleid als kunstenaar aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en aan the School of the Art Institute of Chicago en studeerde af met een master in Artistic Research aan de Universiteit van Amsterdam, waar haar scriptie zich richtte op de raakvlakken tussen feministische, nieuw materialistische methodologie en performatieve artistieke praktijken. Haar huidige werk richt zich op het herinterpreteren en herwaarderen van vormen van arbeid die vaak als vrouwelijk worden gecodeerd. Via gemeenschappelijke en persoonlijke teksten en performatieve werken herinnert ze aan die praktijken die naar de marges van de maatschappij zijn verdrongen omdat ze, in de ogen van een agressieve kapitalistische ideologie, geen deel uitmaken van de vooruitgang, of er zelfs een gevaar voor vormen. In recente werken is haar focus enigszins verschoven van de arbeid naar de op stem gebaseerde praktijken die werden ontwikkeld in interactie met het werk, niet zelden als een vorm van verzet, zoals het geval was met de werkliederen van de industrialisatie. Haar werk is onder andere tentoongesteld in Nieuw Dakota in Amsterdam, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Hotel Maria kapel in Hoorn, The Roger Brown house in Chicago. Haar teksten zijn gepubliceerd in academische en minder-academische tijdschriften, boeken en zines, als Metropolis M, Snaky Zine, ANTENNAE en Platform Taak. In 2019 ontving zij een jong talent beurs van het Mondriaan Fonds.

Oproep

Liza zou graag meer willen weten over het leven en werk van Tiny Mulder. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met Liza Prins: lizaprins@gmail.com, of stuur een e-mail naar info@kunsthuissyb.nl.

[1]  In 1976, bron: Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online versie

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: