20 oktober 2017 t/m 31 januari 2018

Open call Kunsthuis SYB 2019-2020

nieuws

Open call Kunsthuis SYB 2019-2020 voor kunstenaars die wonen en werken in Nederland

SYB stimuleert en faciliteert onderzoek, experiment en nieuwe samenwerkingsverbanden. Kunstenaars worden op basis van een projectvoorstel uitgenodigd om zes weken in het huis aan de Hoofdstraat, midden in de dorpskern van Beetsterzwaag, te werken en te verblijven. Ieder weekend zijn de deuren van SYB geopend voor publiek om het werkproces te kunnen volgen. De werkperiode wordt afgesloten met een presentatie.

SYB staat open voor kunstenaars die diepgravend artistiek onderzoek willen doen om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling van hun werk. Daarnaast zoeken wij kunstenaars die projecten gericht op de participatie van het dorp en de regio willen opzetten.

(Kijk ook op onze website voor meer informatie over voorgaande projecten)

Kunstenaars kunnen een projectvoorstel indienen waarin het onderzoek, de doelstelling, de werkwijze en het beoogd samenwerkingsverband worden omschreven. Het projectvoorstel dient te worden vergezeld door actuele documentatie, een C.V.

Tijdens de residency heeft de kunstenaar de beschikking over het volledige huis. SYB biedt daarnaast organisatorische begeleiding, artistieke feedback van SYB’s programmeringscommissie en schrijversprogramma, publiciteit en een (eind)presentatie in SYB.

Kunsthuis SYB wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds en daarnaast vragen wij op projectbasis bij diverse publieke- en private fondsen aan om de residencies en projecten mogelijk te maken.

Aanmeldingsprocedure:

De aanmelding voor een residency in SYB bestaat uit*:

een projectplan waarin het onderzoek, het doel, de werkwijze en de gewenste samenwerking worden gedefinieerd (max 500 woorden)

een algemene omschrijving van je werk, artist statement (max. 300 woorden)

motivatiebrief; de reden voor je interesse in een residency in SYB en op welke manier je je werk of praktijk wilt ontwikkelen tijdens de residency in SYB (max 300 woorden)

documentatie (max 7 afbeeldingen, video/filmĀ  per vimeo- of youtube link)

een C.V. voorzien van de volgende informatie: volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website-adres

geef in je voorstel aan wanneer in 2019/20 je beschikbaar zou zijn voor een residency in SYB

Let op: verstuur alles in 1 PDF naar project@kunsthuissyb.nl/ deadline 31 januari 2018

*Projectvoorstellen die niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen.