Meiwurkers

Kunsthuis SYB bestiet út twa freelance meiwurkers en in grutte groep frijwilligers. De programmearkomitee (PC, eartiids ARTclub) fan Kunsthuis SYB, yn ‘e mande mei de algemiene direkteur, biedt de artistike ynhâld fan’ e organisaasje. Dizze bestiet út fjouwer oant seis jonge keunstners, kuratoren en keunsttetikers, dy’t de kâns krije om as kurator yn SYB te ûntwikkeljen. In groep frijwilligers yn Beetstersweach soarget foar de praktyske stipe fan ‘e keunstners yn’ e hûs.

Algemien direkteur
Arnisa Zeqo (Amsterdam)

Coordinator
Gisanne Hendriks (Ljouwert)

Board Syb Foundation
Irene Kromhout, foarsitter – projektlieder eksposysjes Frysk Museum & Keramiekmuseum Princessehof (Grins)
Dorine Schreurs, sekretaris – Development Strategy & Partnerships LF2028 (Snits)
Petra Heck, algemien bestjoerslid – curator Stichting NDSM-werf (Amsterdam)
Kadaster: fakatuere

SYB Circles

Publisiteit
Dokumintaasje en ûntwerp: Maarten van Maanen – grafysk ûntwerper (Amsterdam)
Frysk: Eduard Knotter – Fryske taalkundige, earder Afûk (Beetstersweach)

Eigenskippen en praktyske stipe
Jan Harmsma – eardere riedslid fan de gemeente Opsterlân (Beetstersweach)
Durk Schroor – ûndernimmer en hûs man (Beetstersweach)

Eardere leden en advys
Chris Hellinga – grûnlizzer, eardere bestjoerslid / projektûntwikkeling / ûndersyksbehearder Delft Energy Initiative, TU Delft (Delft)
Emmie Muller – grûnlizzer, eardere koördinator, ART-club member, bestjoerslid / keunstner (Grins)
Anja Swint – oprjochter, eardere koördinator, ART-club member, bestjoerslid / keunstner (Grins)