19 februari 2017

THE CONCRETE : THE MOUNTAIN

Eindpresentatie Müge Yilmaz

Van harte welkom bij de eindpresentatie van de residency periode van Müge Yilmaz a.s. zondag om 17:00 uur.

Voor Müge Yilmaz is de artistieke praktijk een methode om een diepgaand gevoel van verbondenheid te creëren als voorwaarde voor politieke verandering. Tijdens haar verblijf in Kunsthuis SYB richt Yilmaz zich op de neiging van de moderne mens om overmatig geïnteresseerd te zijn in zichzelf en vraagt ze zich af of en hoe dit narcisme kan worden bestreden door een zekere vorm van solidariteit en atavisme (een terugkeer van verloren gewaande primitieve eigenschappen). In haar werkperiode wil ze onderzoeken of dit proces kan worden aangewakkerd in een rituele praktijk die erop gericht is om het menselijk bewustzijn terug te leiden naar een oeroude modus van waarneming en ervaring; een ongestructureerde vorm van spiritualiteit.

Tijdens de eerste weken van haar verblijf in Beetsterzwaag heeft Müge Yilmaz aan een reeks van proposities gewerkt. In het tweede deel heeft ze een team van performers in ghillie-suits gehesen en opgesteld in het bos van Beetsterzwaag als een tableau vivant. In verschillende configuraties speelt de groep met posities, interacties en lezingen van Yilmaz proposities als ware het een manifest. De reacties, gevoelens en opinies van de performers zijn voor een groot deel bepalend voor het verloop van het creatieve proces en het uiteindelijke resultaat dat in de bossen bij Kunsthuis SYB zal worden gepresenteerd op 19 februari.

N.B.: Tussen 18:00 en 18:30uur is er een korte wandeling de bossen van Beetsterzwaag in, trek daarom warme kleding aan en neem een zaklamp mee!