Toekenning Provincie Fryslân

Nieuws

Kunsthuis SYB is een monument en staat ook bekend als 'Het Huis met Arend' - foto: Historisch Beetsterzwaag

Kunsthuis SYB is ontzettend blij met de toekenning van een vierjarige financiering door de provincie Fryslan. Kunsthuis SYB ontvangt de bijdrage van € 30.000 per jaar van 2021 – 2024 voor een programma van residencies, tentoonstellingen en evenementen waarbij de komende jaren een nadruk ligt op talentontwikkeling en het aangaan van verschillende Friese en (inter)nationale samenwerkingen. De aanvraag werd beoordeeld door een onafhankelijke commissie.

Uit het adviesrapport: “Kunsthuis SYB levert met zijn onderscheidende talentontwikkelingsprogramma, exposities en andere activiteiten een goede bijdrage aan de hedendaagse beeldende kunst in Fryslân en het Noorden.”

Het toekennen van vierjarige financiering voor musea en kunstorganisaties is nieuw voor de provincie Fryslân. Het komt voort uit de in 2019 vastgestelde beleidsnota Nij Poadium 2021- 2024. In dat plan staan ambities voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. De provincie richt zich hiermee op een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving.