3 december 2008 t/m 18 januari 2009

WAITING ROOM

Residency Maja Bekan

Tijdens het project WAITING ROOM van Maja Bekan is Kunsthuis SYB niet toegankelijk voor bezoekers. Via de etalage is wel een ruimte zichtbaar. Geluid uit speakers op de stoep maakt toevallige passanten attent op deze ruimte en op wat zich daarbinnen afspeelt.

Anders dan een gewoonlijke wachtruimte kan WAITING ROOM niet betreden worden. Ook weet de beschouwer niet waarop wordt gewacht. Het is een vruchteloos wachten, waarvan het enige doel lijkt om eraan te ontsnappen.

Met WAITING ROOM gaat Bekan in op haar favoriete onderwerp: het gebruik en de ritualisering van vrije tijd. Tegelijkertijd doet zij met WAITING ROOM een poging tot demystificatie van kunstruimten en haar bezoekers.

Maja Bekan (1975, Trebinje, voormalig Joegoslavië) woont afwisselend in Den Haag en Belgrado. Deze zomer was van Bekan – in het kader van de afstudeertentoonstelling van het Piet Zwart Instituut ‘My Travels With Berry’ – in Tent Rotterdam eveneens een wachtruimte te zien. In haar installaties en video’s onderzoekt zij vrije tijd – hoe het tot stand komt, gebruikt wordt en geritualiseerd. Gebruikmakend van de taal van ‘amateur-waarheden’ stelt zij vragen over verlangen, zoals opgewekt door massacultuur, en de bevrediging daarvan.

WAITING ROOM
Maja Bekan
Projectperiode 3 december 2008 t/m 18 januari 2009
Raampresentatie: 24 december t/m 18 januari
Feestelijke bijeenkomst: zondag 4 januari om 16:00 uur

Dit project wordt mede gefinancierd door de Mondriaanstichting.