13 februari t/m 26 maart 2013

WORKING WORDS – WERKENDE WOORDEN

Residency Marnie Slater

Marnie Slater, “Female Braen Gone Insane” 2013, cover.

Vergezel Marnie en gasten op 16 maart, de 32e dag van Marnies residentieperiode, vanaf 3 uur ’s middags in Kunsthuis SYB.

Marnie heeft haar tijd in SYB gebruikt om rusteloos in taal rond te dwalen, op zoek naar sporen van stilte en materiaal voor een alternatieve manier van articulatie. Een manier die zwelgt in on-zin, een manier die lichaam wordt, een positie inneemt tussen het zelf en het subject en een beeld maakt ter ere van verdwijning.

Marnie zal bij haar presentatie vergezeld worden door onder andere de kunstenaars Louise Menzies en Liz Allan en curator Laura Preston. Voor één middag worden video werken, publicaties en presentaties van de kunstenaars bij elkaar gebracht. Een articulatie evenement.

Marnie Slater werd in de winter van 1980 geboren in Wellington, een havenstad in New Zeeland. Doordat ze opgroeide met drie moeders, drie vaders en vijf broers en zussen heeft ze bijzondere maar ook bruikbare vaardigheden ontwikkeld, zoals het vermogen om rustig te lezen in een rumoerige kamer. Toen ze de eerste week van haar fotografie en design opleiding elk college in slaap viel, besloot ze na een woeste en gepassioneerde discussie tijdens een beeldhouwworkshop om voor de wereld van de beeldende kunst te kiezen. Vanaf dat moment maakte ze werk waarin ze vaak het performatieve vermogen van taal gebruikt om nieuwe relaties met beelden, architectuur, intimiteit, empathie en het publiek voor te stellen. Marnie studeerde in 2010 af aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Ze is een kwart van het grensoverschrijdende samenwerkingsverband All the Cunning Stunts. Ze woont en werkt in Brussel.

Feestelijke Eindpresentatie:
zaterdag 16 maart, 15.00 uur in Kunsthuis SYB

 


PERSBERICHT

Een paar nachten in een klooster, een meditatieweek in de duinen, een yoga retreat in Zuid Frankrijk; het zijn populaire varianten van een eeuwenoude traditie: de stille retraite. Een retraite belooft ons rust en innerlijke balans in een wereld die steeds hectischer en complexer lijkt te worden. Maar het is niet deze belofte die de kunstenaar Marnie Slater telkens weer nieuwsgierig maakt naar het fenomeen; het is de simpele, maar uitzonderlijke setting. Marnie Slater is geïntrigeerd door wat er gebeurt tussen mensen die zich vrijwillig overgeven aan een samenzijn zonder gesproken taal.

Het werk van Marnie Slater draait om taal en concentreert zich daarom vaak rond het gesproken woord. Nadenkend over de retraite vraagt Marnie Slater zich echter af of taal niet eerder in stilte geborgen ligt. Zwijgen spoort immers het hele lichaam aan tot ‘spreken’. En dit lichaam beschikt over een veelheid aan uitingsvormen die niet te omschrijven zijn als ‘zonder taal’ zoals dans, gebaar, gelach en gestamel.

Tegelijkertijd is stilte een politiek machtsmiddel bij uitstek. Het wordt gebruikt om minderheden het zwijgen op te leggen, om mensen buiten te sluiten of om de verantwoordelijkheid te ontduiken. In Working Words / Werkende Woorden vraagt Marnie Slater zich af hoe politiek geladen stilte eigenlijk voelt en hoe je het kunt inzetten op een manier die juist tegenwicht kan bieden aan de gevestigde macht. Was de effectiviteit van de occupy-beweging bijvoorbeeld niet vooral te danken aan haar volharding in de autonomie van het lichaam, juist door het voor zichzelf te laten spreken?
In haar residency in Kunsthuis SYB zal Marnie Slater zich toeleggen op een onderzoek naar de politieke kracht van het zwijgen en de potentie van collectieve stilte. Centraal staat de relatie tussen de stilte en de daarmee samenhangende lichamelijke praktijk en politieke beweging. Als onderdeel van haar onderzoek stelt Marnie Slater, samen met een aantal kunstenaars uit Nederland, België en Duitsland, een programma samen van presentaties, discussies en performances. Dit programma valt binnenkort te lezen op de website van Kunsthuis SYB.

Marnie Slater (1980, Wellington, Nieuw Zeeland) werkt met performance, tekst en geluid, fotografie, tekeningen en objecten. Met haar werk onderzoekt ze hoe subjectieve ervaringen kunnen worden gearticuleerd in relatie tot publieke vormen van representatie. In haar werk probeert ze greep te krijgen op de manier waarop we ons presenteren in de openbare ruimte. Ze kijkt hierbij niet alleen naar de fysieke vorm, maar ook naar de taal en de verhalen die hierin een rol spelen. Binnen dit kader zet ze vaak performatief gesproken taal tegenover bestaande populaire beelden, historische gebeurtenissen of fictieve literaire modellen.

Werkperiode:
13 februari t/m 26 maart 2013

Openingstijden werkperiode:
iedere zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur

Eindpresentatie:
zaterdag 16 maart, 15 uur
WORKING WORDS / WERKENDE WOORDEN
Marnie slater
Projectperiode 13 februari t/m 26 maart 2013

Dit project wordt mede gefinancierd door het Mondriaan Fonds

Meer informatie:

Marnie Slater
E-MAIL
www.marnieslater.com


Louise Menzies, “Local Edition” 2012, installation view at Prima Stella.


Louise Menzies, “Local Edition” 2012, installation detail at Prima Stella.


Marnie Slater, “Change Your Life in Seven Days (Day Two)” 2013.


Louise Menzies, “No title” 2013.

 


Liz Allan, “Untitled” 2012-13, installation view on flatscreen monitor (background), Marnie Slater, “Female Braen Gone Insane” and “Swel” both 2013, installation view on coffee table (foreground).


Liz Allan, “Untitled” 2012-13, installation detail on flatscreen monitor.


Marnie Slater, “Female Braen Gone Insane” 2013, cover.


Marnie Slater, “Female Braen Gone Insane” 2013, inside detail.


Marnie Slater, “Swel” 2013, cover.

Liz Allan, “Untitled” 2012-13, installation detail on flatscreen monitor.


Marnie Slater, “Swel” 2013, inside cover.


Marnie Slater, “Swel” 2013, inside detail.


Louise Menzies, “PELOHA” 2009, installation view.


Louise Menzies, “PELOHA” 2009, installation detail.

Laura Preston, Untitled (Rorschach Test) 1993, live event documentation.

All images by Marnie Slater