Kunsthuis SYB toch in de regeling Kunstpodia BASIS

Nieuws | 09/02/2021

Image: Maarten van Maanen

Na het ‘positieve advies zonder toekenning’ in september 2020 heeft SYB inhoudelijk bezwaar ingediend bij het Fonds. De commissie heeft dit bezwaar gewogen en gegrond verklaard. Kunsthuis SYB ontvangt voor 2021 en 2022 daarom alsnog een bijdrage van € 220.000. Met de vierjarige bijdrage van de Provincie Fryslân betekent dit dat we kunnen investeren in de organisatie van SYB en kunnen blijven werken aan het faciliteren en delen van het onderzoek en experiment van onze kunstenaars. In 2021 en 2022 zijn onze residents onder andere: Janne van Gilst; Sol Archer; Charlotte Mumm; Lotte van der Woude; Sanne Kabalt; Inge Meijer; Liza Prins; Annebelle Binnerts & Bart Lunenburg; Steven Jouwersma; Caz Egelie en Jesse Strikwerda; en Carmen Schabracq.

We zijn heel erg blij en willen jullie, onze (alumni)kunstenaars, vrijwilligers, relaties en volgers heel hartelijk bedanken voor alle steun. We zien er ontzettend naar uit om onze plannen alsnog te realiseren en kunstenaars te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Helaas is er niet voor alle instellingen “onder de zaaglijn” een structurele oplossing gevonden. Dat vinden wij erg jammer. Wij willen het Mondriaan Fonds vragen om hier met het oog op de toekomst beter naar te kijken. Te meer omdat presentatie-instellingen cruciaal zijn als voedingsbodem voor de Nederlandse kunstwereld.