Medewerkers

SYB wordt gerund door een freelance directeur en coördinator en een groep lokale vrijwilligers. De programmeringscommissie (PC, voorheen ARTclub) van Kunsthuis SYB vormt samen met de directeur het artistiek inhoudelijke hart van de organisatie. Deze bestaat uit vier tot zes jonge kunstenaars, curatoren en kunsttheoretici, die binnen SYB de kans krijgen zich te ontwikkelen als curator. De SYB Circles zijn eveneens jonge professionals. SYB’s medewerkers komen uit heel Nederland en soms van daarbuiten. De groep vrijwilligers in Beetsterzwaag draagt zorg voor de praktische ondersteuning van de residerende kunstenaars ter plaatse.

Directeur
Arnisa Zeqo (Amsterdam)

Coördinator
Gisanne Hendriks (Leeuwarden)

Bestuur Stichting Syb
Irene Kromhout, voorzitter – projectleider tentoonstellingen Fries Museum & Keramiekmuseum Princessehof (Groningen)
Dorine Schreurs, secretaris – Development Strategy & Partnerships LF2028 (Sneek)
Petra Heck, algemeen bestuurslid – Curator bij Stichting NDSM-werf (Amsterdam)
Penningmeester: vacature

SYB Circles

Publiciteit
Documentatie en vormgeving: Maarten van Maanen – grafisch vormgever (Amsterdam)
Vertalingen Fries: Eduard Knotter – Fries taalkundige, voorheen Afûk (Beetsterzwaag)

Huisclub
Jan Harmsma – voormalig raadslid gemeente Opsterland (Beetsterzwaag)
Eva Kruis – beeldend kunstenaar (Beetsterzwaag)
Anne van Blaaderen – wandelcoach (Beetsterzwaag)

Ereleden en adviseurs
Chris Hellinga – oprichter, voormalig bestuurslid / projectontwikkeling/onderzoeksconsultant Delft Energy Initiative, TU Delft (Delft)
Emmie Muller – oprichter, voormalig coördinator, ARTclublid, bestuurslid / beeldend kunstenaar (Groningen)
Anja Swint – oprichter, voormalig coördinator, ARTclublid, bestuurslid / beeldend kunstenaar (Groningen)