Medewerkers

SYB wordt gerund door een freelance directeur en een grote groep vrijwilligers. De programmeringscommissie (PC, voorheen ARTclub) van Kunsthuis SYB vormt samen met de algemeen directeur het artistiek inhoudelijke hart van de organisatie. Deze bestaat uit vier tot zes jonge kunstenaars, curatoren en kunsttheoretici, die binnen SYB de kans krijgen zich te ontwikkelen als curator. De publiciteitsmedewerkers en recensenten van SYB zijn eveneens jonge professionals. SYB’s medewerkers komen uit heel Nederland en soms van daarbuiten. Een groep vrijwilligers in Beetsterzwaag draagt zorg voor de praktische begeleiding van de residerende kunstenaars ter plaatse.

Algemeen directeur
Josine Sibum Siderius

Beheer
Wilma Olthof (Beetsterzwaag)

Bestuur Stichting Syb
Irene Kromhout, voorzitter – projectleider tentoonstellingen Fries Museum & Keramiekmuseum Princessehof(Groningen)
Wytske Visser, secretaris – Programmamaker Visuele kunst en cultuur de Brakke Grond (Amsterdam)
Remco Torenbosch, algemeen bestuurslid – Beeldend kunstenaar (Amsterdam)
Penningmeester: vacature

Programmeringscommissie
Anika Mariam Ahmed – beeldend kunstenaar, Groningen
Alina Lupu – beeldend kunstenaar, Amsterdam

Circles

Publiciteit
Documentatie en vormgeving: Maarten van Maanen – grafisch vormgever (Amsterdam)
Persberichten en zaalteksten: Aafke Weller – beeldend kunstenaar, schrijver en restaurateur (Amsterdam)
Vertalingen Fries: Eduard Knotter – Fries taalkundige, voorheen Afûk (Beetsterzwaag)

Beheer pand & praktische ondersteuning
Jan Harmsma – voormalig raadslid gemeente Opsterland (Beetsterzwaag)
Durk Schroor – ondernemer en huisman (Beetsterzwaag)

Ereleden en adviseurs
Chris Hellinga – oprichter, voormalig bestuurslid / projectontwikkeling/onderzoeksconsultant Delft Energy Initiative, TU Delft (Delft)
Emmie Muller – oprichter, voormalig coördinator, ARTclublid, bestuurslid / beeldend kunstenaar (Groningen)
Anja Swint – oprichter, voormalig coördinator, ARTclublid, bestuurslid / beeldend kunstenaar (Groningen)